sp.a Kamerlid David Geerts heeft vandaag in het federale Parlement meer duidelijkheid gevraagd omtrent de toekomstige investeringen in de Kempen.

De bevoegde minister, Mevrouw Galant, antwoordde echter dat alles gelinkt is met het meerjareninvestering plan.

Gelet op de verregaande besparingen, vreest sp.a dat de Kempense reiziger de pineut zal zijn.

"Onlangs werd bekend gemaakt dat de investeringen in de stations van Turnhout, Herentals en Lier on hold werden gezet. Hierdoor werden respectievelijk

1504, 4105 en 5700 opstappende reizigers getroffen. Bovendien moet men ook nog rekening houden met de reizigers komende van de omliggende gemeenten.

Waarschijnlijk worden dus meer dan 40.000 reizigers getroffen. Door de enorme besparingen die deze regering heeft opgelegd aan Infrabel en NMBS, vrees

ik dat de investeringen nog niet voor morgen zullen zijn," aldus David Geerts.

Ook is er nog steeds onduidelijkheid omtrent de uitvoering van het Masterplan voor de stad Herentals.

Jan Bertels, schepen en Vlaams Parlementslid :" Als stad hebben we reeds een Masterplan uitgewerkt dat moet beantwoorden aan de mobiliteitsnoden van onze bevolking, zoals

de ondertunneling aan de ovonde aan de Poederlesesteenweg en de ondertunneling aan het station zelf.

We hadden reeds een ondertekend contract van NMBS en Infrabel. We wachten nu al meer dan een jaar op het volgende contract. Het is ongezien dat de onzekerheid voor

de reizigers in de regio zo lang blijft duren.

 

sp.a begrijpt niet dat de andere Kempense parlementsleden die de huidige meerderheid ondersteunen deze forse besparingen goed keuren.

 

De noden zijn  immers door iedereen gekend. Wij vragen daarom niet enkel woorden, maar ook daden en concrete investeringsmiddelen.

Want ook de Kempen heeft recht op investeringen in mobiliteit.