De rusthuisprijzen in de Kempen zijn de laatste jaren opvallend gestegen, zo concludeert Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a). De gemiddelde dagprijs steeg met 7,79 euro tussen 2013 en 2016, wat neerkomt op een extra 237 euro per maand.

Bertels baseert zich hiervoor op de cijfers van de Mara-studie en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Gemiddeld is verblijven in een rusthuis het goedkoopst in de gemeente Herselt, waar een kamer 48,61 euro per dag kost, en het duurst in Kasterlee met een gemiddelde dagprijs van 64,04 euro. Al zeggen die verschillen weinig over de kwaliteit.

Goedkoop en goed

Dat het WZC in Herselt qua dagprijs het beste scoort, stemt burgemeester Luc Peetermans (CD&V) tevreden: “Maar wij hebben daar als gemeente geen verdienste aan. Het rusthuis is een vzw die al 95 jaar beheerd wordt door de Gasthuiszusters. Zij investeren veel in het rusthuis en zijn niet voor niks ereburger in Herselt. Ons rusthuis

is top in Vlaanderen. Vorige week hebben we nog het glas geheven op het einde van vijf jaar verbouwingswerken. Het WZC hier telt 200 bedden, 82 serviceflats en doet ook aan dagopvang.”

Zorglast zwaarder

De gemiddelde dagprijs stijgt sterker dan de index van de consumptieprijzen. Een verklaring kan gezocht worden bij prijsaanpassingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van het uitrustingsniveau van de gebouwen - door de steeds hogere eisen rond duurzaam bouwen- en de uitbreiding van de dienstverlening. “Maar de evolutie van de stijging van de dagforfaits heeft ook te maken met de 'zorgverzwaring' ( bijvoorbeeld meer mensen met dementie, red.) en de nood aan bijkomend zorgpersoneel”, legt Jan Bertels uit.

Wat is inbegrepen?

Op de vraag hoe de verschillen tussen de verschillende rusthuizen te verklaren zijn, zegt Bertels dat je moet kijken naar wat er allemaal in die dagprijs inbegrepen is. “De Vlaamse overheid legt de minimumnormen op, maar veel rusthuizen geven iets meer. In Herentals bijvoorbeeld zijn de prijzen iets hoger, maar je kan er als gast gratis naar de kapper en ook lichaamsverzorging en de animatie zijn inbegrepen. Dat zit niet in de verplichte basiszorg. Sommige rusthuizenlaten je extra betalen voor die bijkomende fles spuitwater, andere niet. Rusthuizenreageren ook verschillend op de zorgverzwaring: sommigen nemen extra personeel aan om zwaar hulpbehoevenden of dementen te verzorgen, anderen niet. Dat maakt een verschil in de dagprijs.”

Betaalbaarheid in gedrang

De sterke prijzenevolutie baart Jan Bertels zorgen: “Een kamer in de Kempen kost nu gemiddeld 1.722 euro, een pak meer dan het minimumpensioen voor een alleenstaande werknemer met 45 loopbaanjaren dat 1.212 euro per maand bedraagt. De minimumpensioenen zijn de laatste drie jaar met 89 euro per maand gestegen, wat een pak minder is dan de 237 euro bij de rusthuizen. Betaalbaarheid wordt zo een probleem” stelt Bertels, die pleit voor een maximumfactuur in de ouderenzorg “opdat zorg voor elke Kempenaar toegankelijk blijft.”

Marc Helsen ■

http://www.gva.be/cnt/dmf20171023_03147874/kempense-rusthuizen-op-3-jaar-tijd-237-euro-duurder