“Afgelopen jaar werd een recordaantal goederen vervoerd op de Kempense kanalen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Bertels (sp.a, die de cijfers opvroeg bij minister Weyts, tevreden vast. “Met een totaal van 6,5 miljoen ton vracht op alle Kempense kanalen doet onze regio het terug beter dan de voorbije jaren (in 2016 7,9 % meer dan in 2015 of het hoogste cijfer sinds 2012), wat vooral de verdienste is van meer activiteit op het kanaal Bocholt-Herentals.” De groei in transport via het water, niet alleen het aantal ton maar ook het aantal containers (tot 7240 TEU), bewijst het nut van onze kanalen als economische transportas en is ook goed voor het milieu: er zijn immers ongeveer 60 vrachtwagens nodig om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren die op een gemiddeld binnenschip kunnen. En niet allen de CO2 uitstoot ligt lager, ook de files, opstoppingen verminderen er door.

Bertels is ook tevreden met het gegeven dat minister Weyts belooft verder te investeren in onze Kempense kanalen. Zo worden bijvoorbeeld de sluizen tussen Lommel en Mol gemoderniseerd, wordt naast een nieuwe wachthaven ook de bedieningscentrale in Rijkevorsel voor de bruggen en sluizen op het kanaal Dessel – Schoten gemoderniseerd en uitgebreid (meer bruggen en sluizen die bediend worden vanop afstand) en vinden er nieuwe baggerwerken plaats om de diepgang van de waterwegen voor de binnenvaart gegarandeerd blijft, naast de lopende investeringen voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Hij zal nauwgezet opvolgen dat deze andere beloofde investeringen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, en dat ook bijkomende stimulansen worden ontwikkeld om watergebonden activiteiten te promoten op de iindustriezones langs waterwegen. “De vele kanalen zijn een troef voor de ontwikkeling van onze regio die we ten volle moeten kunnen uitspelen. Vlaanderen moet hier verder in investeren. Op deze manier bouwen we aan een milieuvriendelijke toekomst.” besluit Bertels.