De beslissing over de sluiting van de oudste kerncentrales luidt definitief het einde van de kernenergie in. “De kerncentrales gaan allemaal dicht volgens een strak plan, én de prijzen kunnen verder dalen”, zegt Johan Vande Lanotte “Hiermee krijgen de investeringen in propere energie nieuwe kansen”, aldus Karin Temmerman. 

“Alle zeven kerncentrales in ons land gaan onherroepelijk dicht.” Vicepremier Johan Vande Lanotte is tevreden. De kernuitstap is wettelijk verankerd en kan niet meer door de regering worden teruggedraaid. Door het schrappen van artikel 9 van de wet van 2003, kan niet meer afgeweken worden van het tijdschema bij eenvoudig koninklijk besluit.

sp.a heeft de kernuitstap altijd met hand en tand verdedigd. We zijn dan ook tevreden met deze trendbreuk”, reageert Kamerfractieleider Karin Temmerman. “Kernenergie is de energie van het verleden. Nu de uitstap definitief is, kunnen de investeringen in alternatieven volgen.”

Doel I en II gaan al dicht in 2015. De rest volgt, volgens een strak plan. “Tihange I langer openhouden is noodzakelijk gebleken om de bevoorrading te garanderen, maar ook die kerncentrale gaat onherroepelijk dicht in 2025”, legt Vande Lanotte uit.

Lagere prijs, propere stroom

“De consumenten worden hier beter van”, zeggen Vande Lanotte en Temmerman. “Als bedrijven als Electrabel klassieke productie-eenheden willen sluiten, kan de regering hen verplichten om die open te houden en de energiebevoorrading te blijven verzekeren”, aldus Temmerman. “En dankzij de veiling van 20 procent van de overblijvende nucleaire capaciteit aan nieuwe leveranciers, komt er meer concurrentie op de markt en kunnen de prijzen voor de consument dalen.”

Daar is ook minister van Consumentenzaken Vande Lanotte tevreden over. “Door 1000 mW capaciteit ter beschikking van de energiemarkt te stellen, komt er meer concurrentie en kunnen de prijzen dalen.”

Nu er een concreet plan is om de kerncentrales te sluiten, wil sp.a voluit inzetten op de energie van de toekomst. “De aanhoudende onzekerheid over de kernuitstap vormde de voorbije jaren een grote rem op de investeringen in hernieuwbare energie”, aldus Temmerman. “De duidelijke keuze voor alternatieve energie, met steun voor flexibele gascentrales, zal de investeringen stimuleren en voor extra jobs zorgen.”

"In 2008 sloot de regering - zonder sp.a - een protocol af met Electrabel waarbij de drie oudste centrales, elk tien jaar langer mochten open blijven. Vandaag beslist de regering - met sp.a - om twee van de oudste centrales toch in 2015 te sluiten. We zijn dan ook heel tevreden met dit akkoord", besluit Karin Temmerman de discussie tijdens de plenaire vergadering.