sp.a wil vasthouden aan de wettelijk vastgelegde kernuitstap, niet alleen vanuit een duidelijke lange termijnvisie op energiebeleid maar ook om zo de weg vrij te maken voor de invoer van stroom in geval van tekorten. Karin Jiroflee duidt er ook op dat het langer openhouden van kerncentrales geen oplossing is voor de mogelijke tekorten die deze winter worden verwacht: “De sluiting van Doel I en II zijn pas voor na deze winter. Hier worden verschillende dossiers met elkaar vermengd om uiteindelijk de weg vrij te maken voor een verlenging. Les excuses sont faites pour s'en servir."

Vorige week werd in het parlement een hoorzitting gehouden waarbij een vertegenwoordiger van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, duidelijk aantoonde dat ons land relatief makkelijk meer stroom kan invoeren vanuit Nederland. Op die manier kan het tekort aan productie in eigen land worden opgevangen. Gascentrales in Nederland kunnen relatief snel worden aangesloten op het net via de verbindingen die momenteel worden gebruikt door de oude kerncentrales. Deze centrales kunnen dus snel het wegvallen van Doel I en II compenseren.

Het zijn bovendien net die flexibele centrales die we broodnodig hebben in een Europa met veel hernieuwbare energie. "Dat sommige onderhandelaars Oostindisch doof blijven voor die argumenten toont alleen maar aan dat er hier andere belangen spelen”, zegt Karin Jiroflee. “Die oude centrales blokkeren net de toegang voor andere spelers. Men probeert hier het langer openhouden van Doel I en II als een oplossing voor te stellen, terwijl dat eigenlijk net het probleem is.”

In de onzekerheid die leeft bij de melding over mogelijke stroomtekorten vindt de lobby van de kernenergie een voedingsbodem om toch een verlenging uit de brand te slepen. De defecten in de andere centrales worden hier eigenlijk als een welkomexcuus gebruikt om de kernuitstap te omzeilen. “sp.a is ongerust en zal niet aanvaarden dat de financiële zekerheid van sommigen gegarandeerd wordt ten koste van de bevoorradingszekerheid van de ganse samenleving. Voor ons blijft de wettelijk vastgelegde kernuitstap de prioriteit”, besluit Karin Temmerman.