Het olielek in Doel 4 en vooral de scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2 bewijzen nog maar eens dat kernenergie een energiebron van het verleden is. De vragen over mogelijke problemen bij de bevoorradingszekerheid tijdens de komende winter kunnen dan ook onmogelijk beantwoord worden door de timing van de kernuitstap aan te passen, laat staan door een nieuwe kerncentrale te bouwen. “De onderhandelende partijen moeten de gezinnen, bedrijven én investeerders echte zekerheid geven. Dat kan alleen door voluit te kiezen voor betrouwbare, betaalbare en duurzame alternatieven”, zegt Kamerlid Karin Jiroflee. In het verleden is er al te veel twijfel gezaaid over de kernuitstap. In 2007 heeft de regering - Van Rompuy (zonder sp.a) bijvoorbeeld een protocol gesloten om alle kerncentrales tien jaar langer open te houden. In 2012 heeft de huidige regering (met sp.a) dan wel de kernuitstap duidelijk herbevestigd, maar ondertussen waren wel vijf kostbare jaren verloren en is het signaal naar investeerders in nieuwe energie verstoord.

“Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn dat de onderhandelende partijen ervoor zouden kiezen om de timing van de kernuitstap aan te passen (zoals in de formateursnota zou staan) of om een nieuwe kerncentrale te bouwen (zoals N-VA voorstelt)”, stelt Karin Jiroflée. “In dat geval zou er weer twijfel worden gezaaid en krijgen de investeerders in nieuwe energie weer geen zekerheid. De enige mogelijke keuze is dan ook een keuze voor hernieuwbare energie, piekproductie en kabels voor transport.” “De Zweedse onderhandelaars geven aan 17,5 miljard te gaan besparen, en dat doet ze vooral op de kap van de gewone gezinnen en middenklasse. Gaan ze dan de beperkte middelen die ze hebben investeren in lekkende centrales? Uit het World Nuclear Industry Status Report, dat deze week werd gepubliceerd, blijkt overigens dat 75 procent van de centrales die wereldwijd in opbouw zijn, zoals in Finland en Frankrijk, kampen met jarenlange vertraging die ontstaat door torenhoge productiekosten en onbetaalbare verzekeringskosten. “De Zweedse onderhandelaars staan voor een duidelijke keuze”, zegt Karin Jiroflée. “De zekerheid van gezinnen en bedrijven aantasten door nog maar eens te investeren in onbetrouwbare nucleaire technologie of zekerheid garanderen door te investeren in betrouwbare en duurzame alternatieven en zo vele investeerders kansen te geven. Voor ons is de keuze duidelijk. Langer treuzelen is onverantwoord.”