Oranje-blauw kan rekenen op een pak meer inkomsten, doordat het de kerncentrales openlaat: 250 miljoen euro per jaar volgens een Nederlands scenario. sp.a: 'Electrabel strijkt hierdoor 800 miljoen euro per jaar op'

De oranje-blauwe onderhandelaars zijn het vlot eens geraakt over het principe om de kerncentrales langer open te houden. Ze maken gebruik van een achterpoortje in de wet op de sluiting, die in 2003 door de regering-Verhofstadt I werd goedgekeurd. 'Om de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van energieproductie te garanderen en de CO{-2}-uitstoot te beperken, hebben we beslist dat sommige reactoren langer kunnen openblijven', zei CD&V-energiespecialist Etienne Schouppe gisteren aan de poort van Hertoginnedal.

Welke reactoren dan wel dicht gaan, is nog niet duidelijk. Op dat punt liep het iets minder vlot tussen liberalen en christendemocraten. Op de middag wist Open VLD te melden dat de reactoren Doel 1 en 2, die normaal in 2015 dichtgaan, zoals gepland sluiten. Even later ontkende CD&V dat in alle talen, en klonk het dat 'enkele centrales langer openblijven'.  Oranje-blauw is van plan om de bijkomende winst die Electrabel daardoor zal maken, af te romen met een taks. Een nog te bepalen deel van de opbrengst gaat naar 'de ondersteuning van de productie van alternatieve energiebronnen', de rest zal mee de begroting recht houden. Hoe groot de winst voor oranje-blauw wordt, is niet duidelijk.

Een nieuwe regering zal hoe dan ook met Suez, de moedermaatschappij van Electrabel, over een nieuwe pax electrica moeten onderhandelen. Een vrij recente afspraak tussen de Nederlandse overheid en de eigenaars van de kerncentrale van Borssele geeft wel aan dat het om grote bedragen kan gaan. Die centrale van 485 Megawatt mag 20 jaar langer openblijven, in ruil voor een taks van 31 miljoen euro per jaar gedurende acht jaar. Electrabel heeft nu een nucleair vermogen van 5.200 Megawatt, zonder de oudste centrales zo'n 3.900 Megawatt. Een soortgelijke taks zou oranje-blauw dus 250 miljoen euro per jaar opleveren.

sp.a, Spirit en Groen! reageren furieus op het plan. Alle drie vragen ze dat de regering meer investeert in hernieuwbare energie. 'Het wordt duidelijk dat er een regering voor het grootkapitaal in de steigers staat', zegt Caroline Gennez (SP.A). Ze liet haar studiedienst berekenen hoeveel Electrabel extra zal verdienen als de centrales langer openblijven. Electrabel zal, als Doel 1 en 2 sluiten, nog 80 procent van zijn nucleaire productiecapaciteit overhouden. Dat is goed zo'n 36 Terawatt/uur per jaar aan elektriciteit. De productiekosten liggen op ongeveer 25 euro per Megawatt/uur, terwijl de marktprijs goed 55 euro per Megawatt/uur bedraagt. 'De superwinst van Electrabel bedraagt dus net iets meer dan 1 miljard euro per jaar. Zelfs als je daar nog de investeringen aftrekt om de centrales langer open te houden, verdient Electrabel 800 miljoen aan elk jaar dat het de centrales mag openhouden', zegt Gennez.