Het recente olielek in Doel 4 - maar evengoed de ontdekte scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2 - tonen volgens federaal volksvertegenwoordiger Karin Temmerman onomwonden aan dat deze verouderde technologie niet langer betrouwbaar is. sp.a is dan ook tevreden met de vervroegde bijeenkomst van de kamercomissies bedrijfsleven en binnenlandse zaken naar aanleiding van het onverwachts uitvallen van de kerncentrale Doel 4. Karin temmerman: “Ik zal de bevoegde regeringsleden Melchior Wathelet en Catherine Fonck meer duidelijkheid vragen over de stand van zaken van het onderzoek naar de oorzaak van het incident en de potentiële impact ervan op de bevoorradingszekerheid.” “Maar paniekvoetbal is vandaag niet nodig”, benadrukt Temmerman. “De huidige regering nam tal van maatregelen om de bevoorradingszekerheid op korte termijn te garanderen. Zo legde ze een strategische reserve productiecapaciteit aan. Bovendien is er in onze buurlanden overcapaciteit. Tenslotte draaien nogal wat Belgische gascentrales vandaag niet of amper. Ook net over de grens met Nederland liggen enkele centrales stil.” sp.a hekelt dan ook het pleidooi van N-VA voor de bouw van een nieuwe centrale. Net deze week werd het World Nuclear Industry Status Report gepubliceerd. Deze onafhankelijke studie windt er geen doekjes om. 75 procent van de centrales die wereldwijd in opbouw zijn, zoals in Finland en Frankrijk, kampen met jarenlange vertraging die ontstaat door torenhoge productiekosten en onbetaalbare verzekeringskosten. Hierdoor blijkt de bouw van een nieuwe centrale nergens nog rendabel. Een land met hoge groeicijfers zoals China investeerde in 2013 dan ook vier keer meer in zonne- dan in kernenergie. “De oplossing zal erin bestaan nú te investeren in efficiënt gebruik van energie, betere connectie met de buurlanden, goedkopere hernieuwbare energiebronnen en flexibele productiecentrales voor piekvraag-momenten”, besluit Karin Temmerman. “Dat is de zekerheid die de overheid onze gezinnen en bedrijven verschuldigd is. Geloven dat de oplossing voor energie in 21e eeuw nog in kernenergie ligt, is als geloven in Sinterklaas.”

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vrijdag 22 augustus vervroegd samen om uitleg te vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet, en aan staatssecretaris voor Energie Catherine Fonck.