Volgens Dirk Van der Maelen is de verdere ontplooiing van kernwapens uit Kleine Brogel een verspilling van middelen. Samen met andere parlementsleden vraagt hij in een brief aan het VS-Congres de terugtrekking van de kernwapens.

Van der Maelen vindt dat de B61-wapens geen militaire waarde meer hebben: "Wegens hun beperkte houdbaarheidsdatum, is het tiental tactische B61-kernwapens in kwestie aan een modernisering toe. Dat kost veel geld. Nochtans kunnen conventionele militaire middelen vandaag dezelfde afschrikkingsrollen van deze wapens invullen. De verdere ontplooiing van de kernkoppen betekent dus een verspilling van middelen voor zowel de Amerikaanse als Belgische luchtmacht."

Het sp.a-kamerlid merkt ook op dat de kernwapens nauwelijks nog als pasmunt dienen bij onderhandelingen met de Rusland: "Doortastende nucleaire ontwapeningsstappen, zoals het voorstellen van een ‘No First Use'-verdrag, zullen zwaarder doorwegen om Rusland aan de onderhandelingstafel te brengen dan het behoud van de B61-wapens in Europa."

Tot slot verwijst de sp.a-er ook naar de Senaatsresolutie van 29 januari 2009: "Er bestaat een brede politieke consensus waarin de eis tot nucleaire ontwapening centraal staat. Nu het VS-Congres zich buigt over de modernisering, is het hoog tijd dat de ontplooiing van de B61-wapens zo snel mogelijk beëindigt wordt."

Zie brief aan VS-Congres