“Wat mij het meeste stoort, is een gebrek aan visie, een gebrek aan een écht plan”, gaat John Crombez verder. “Iedere keer opnieuw. Het probleem in 2015 was dat terroristen hun gang konden gaan, omdat er gaten in onze veiligheid zaten. Daar wordt niks aan gedaan. Met vliegtuigen en meer blauw of kaki op straat los je dat niet op. Wij hebben voorstellen gedaan over wapenhandel, over gecentraliseerde veiligheidsdiensten of over 1 databank en uitwisseling van informatie. Daar gebeurt niets mee.”

“Wat het leger betreft, kiest de federale regering nu voor de allerduurste optie, met een cheque die de volgende regeringen moeten dekken. Terwijl ons land veel performanter kan zijn, als het zich toespitst op andere defensietaken. In het Midden-Oosten is er geen gebrek aan gevechtsvliegtuigen”, aldus John Crombez.

“Steeds worden maatregelen aangekondigd die de gezinnen en alleenstaanden treffen. De elektriciteitsfactuur is verhoogd, mensen kunnen niet met pensioen, het is nu zover gekomen dat chronisch zieke mensen gesanctioneerd worden. En dat allemaal om die gevechtsvliegtuigen te kunnen bekostigen. De enige ‘warme’ beslissing van deze regering is dat ze de langdurig zieken niet zal straffen. Dat zegt eigenlijk alles. Socialer dan dat lukt blijkbaar niet”, besluit John Crombez.