“De langdurige werkloosheid scheert ongekend hoge toppen. Niet minder dan 110.000 werkzoekenden zijn langer dan 1 jaar werkloos. Van meet af aan heb ik er daarom in het Vlaams parlement voor gepleit om ook de aanwerving van langdurig werklozen te stimuleren. Toch presteerde minister Muyters het de aanwervingskost voor langdurig werkzoekenden van 25 tot 55j te verhogen! Nochtans is het voor iedereen duidelijk dat je door langdurig werkzoekenden duurder te maken hun jobkansen niet zal verhogen.

Gelukkig wordt minister Muyters nu teruggefloten. De sociale partners pleiten immers ondubbelzinnig voor een tewerkstellingspremie voor deze langdurig werkzoekenden. Dit signaal kan en mag de minister niet naast zich neerleggen. De minister moét op zijn stappen terugkomen, en ook de aanwerving van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 55j stimuleren.