"Dit is een zeer pijnlijke illustratie van het stilzitten van de federale en Vlaamse regering", gaat Kherbache verder. Al anderhalf jaar beloven de Vlaamse en federale regering dat er een oplossing zal komen, maar er is nog niets gebeurd, hekelt ze.

"Terwijl de urgentie gigantisch is." "Men kondigt een voorstel aan, maar de discussie is vorig jaar al gevoerd", aldus Kherbache. "De krijtlijnen zijn uitgezet over de partijen heen, de afspraken moeten nu worden uitgevoerd." In het wetsvoorstel van Van Peel, waarover Het Nieuwsblad maandag bericht, staat dat het beroepsgeheim van medewerkers van OCMW's, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries niet zou mogen gelden wanneer ze aanwijzingen van terrorisme hebben.