Op woensdag 20 juni 2018 vond in de voormalige UCO-fabriek in de Bloemekenswijk de kick-off plaats van ‘STOEMP, goed eten voor iedereen’, met onder meer kook- en tuiniersworkshops, kinderanimatie en een zomerbar. Facebook chef Loïc Van Impe bereidde een lekker STOEMP gerecht voor alle aanwezigen. 'Goed eten' staat voor voldoende, lekker, gezond, duurzaam en eerlijk eten, dat bovendien betaalbaar is en toegankelijk voor iedereen. 

Goed eten, een basisrecht voor elke Gentenaar

Lege boterhammendozen, overconsumptie van energiedranken bij kinderen en jongeren, en de stijgende vraag naar voedselhulp tonen aan dat goed eten als basisrecht voor elke Gentenaar geen evidentie is. Voor mensen die het financieel en sociaal moeilijk hebben, is de uitdaging het grootst. Zij ondervinden nog meer de gevolgen van een ongezonde levensstijl en leven minder lang in goede gezondheid.

"Ongezonde eetgewoontes leiden tot overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten en verminderen de levensverwachting. Met STOEMP stimuleren we nieuwe initiatieven rond toegankelijke en gezonde voeding voor alle Gentenaars, met een bijzondere focus op de meest kwetsbaren," zegt schepen van Gezondheid Resul Tapmaz. 

Goed eten initiatieven

Er zijn in Gent al heel wat initiatieven rond duurzame, gezonde en betaalbare voeding:

  • Foodsavers Gent dat voedseloverschotten herverdeelt naar de sociale restaurants en armoedeverenigingen,
  • burgerinitiatieven zoals buurtkeukens waar iedereen mag aanschuiven voor een betaalbare maaltijd,
  • kookworkshops zoals ‘Koken met Kansen’ en de kook- en praatgroepen rond voeding en opvoeding waar deelnemers samen een warme maaltijd bereiden onder professionele begeleiding.

Via het STOEMP-netwerk werken burgers, organisaties en verenigingen nog meer en intenser samen en ontstaan er ook nieuwe initiatieven: 

  • De Sportdienst van Stad Gent zet nieuwe acties op rond gezonde voeding voor sportverenigingen en –organisaties. Zo zijn er plannen voor gezonde drankautomaten in stedelijke zwembaden en willen ze sportlesgevers en sportverenigingen overtuigen om drinkwater te gebruiken in plaats van energiedranken tijdens sportsessies.
  • Diverse vrouwenverenigingen zorgden in verschillende wijken voor een gezond ontbijt bij ontmoetingsmomenten. Tijdens de Ramadan werden bovendien Iftars georganiseerd waar iedereen uit de buurt mee aan tafel kon aanschuiven voor een gezonde maaltijd.
  • Het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt STOEMP met haar Inherit onderzoeksproject, waarbij ze onder meer de voedselongelijkheid in Gent in kaart helpt brengen.

    Het volledige persbericht lees je hier