KID Fonds wil de zorg voor kinderen met een primaire immuundeficiëntie verbeteren door wetenschappelijk onderzoek, tijdige diagnose en bekendmaken bij de eerstelijnsgezondheidszorg zegt Johnny Reweghs (sp.a) voorzitter regio-Tienen.

Het Fonds werd opgericht door Prof. Dr. Isabelle Meyts van de afdeling kinderimmuundeficiënties van het UZ Leuven, in samenwerking met de rector en de algemeen beheerder van de KU Leuven.

KID staat voor KinderImmuunDeficiënties en is ook de naam van de afdeling binnen het kinderziekenhuis van het UZ Leuven waar kinderen met een PID worden verzorgd.

PID staat voor Primaire ImmuunDeficiëntie, een aangeboren defect in één of meer componenten van het afweersysteem of immuunsysteem. Bij vele PID’s kan de eerste infectie fataal verlopen.
Bij de ergste vorm faalt het afweersysteem volledig en overleeft het kind het eerste levensjaar niet zonder aangepaste therapie. Bij andere PID’s resulteren de herhaalde infecties in onomkeerbare orgaanschade en drukt de aandoening een zware stempel op het leven van de patiënt.
De betrokken artsen dienen die complexe puzzel te ontwarren, wat wetenschappelijk onderzoek vergt, daardoor dat deze ziekte beter bekend moet worden bij de eerstelijnszorg, met het oog op een snellere diagnose. Momenteel doen de ouders zelf nog veel acties om het KID fonds financieel te ondersteunen, terwijl ze het al druk genoeg hebben met de zorg voor hun ziek kind zegt Jelle Daniels (sp.a) Zoutleeuw.

Kinderen met een primaire immuundeficiëntie hebben in België nog steeds geen gestructureerde zorg.
sp.a pleit ervoor samen met het KID Fonds voor een betere honorering door de broodnodige ziekteverzekering en de ontwikkeling van een structureel zorg(traject)plan zoals er al bestaan voor andere ziekten aldus Jelle Daniels & Johnny Reweghs.