De kiezers met een Nederlandstalige identiteitskaart worden enkel opgeroepen te stemmen voor het Nederlandstalig kiescollege voor de Europese verkiezingen, voor de Nederlandse taalgroep van het Brussels parlement en voor de zes Brusselse leden van het Vlaams parlement. 

Hierdoor misleidt men de kiezer, die de keuzevrijheid heeft om voor iedereen te stemmen, ongeacht de taal. Niet iedereen die een Franstalige identiteitskaart heeft, is Franstalig, of wil op een Franstalige lijst stemmen. Bovendien is de informatie die op de de Franstalige oproepingsbrief staat foutief. Wie voor het Franstalig kiescollege kiest kan niet voor Vlaams Parlement kiezen.

sp.a gemeenteraadslid Bernadette Vriamont zal volgende week de gemeenteraad hierover interpelleren. Ook de Gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad en de Minister van Binnenlandse Zaken zullen gevat worden over deze kwestie.

Zolang de Brusselaars niet kunnen kiezen voor stadslijsten op basis van inhoud, maar eerst een taalkeuze moeten maken, moet de informatie die bij de oproeping zit, 100 % duidelijk maken dat alle Brusselaars een vrije keuze hebben tussen alle partijen op de verschillende taalrollen. Elke kiezer kan op een “Franstalige” of op een “Nederlandstalige” lijst stemmen.

sp.a Brussel, die gekozen heeft voor een stadslijst, met op prominente plaatsen een Marokkaanse, Franstalige, Turkse, Burundese en Congolese Brusselaar, eist daarom nieuwe kiesbrieven.