In een open brief aan Marianne Thijssen, Alexander Decroo en Bart Dewever brengen Bruno Tobback, Johan Vande Lanotte en Caroline Gennez de grote verschillen tussen sp.a en de rechtse partijen in kaart. “De rechtse partijen stevenen duidelijk op een hardvochtig Vlaanderen af”, zegt Caroline Gennez. “Bovendien draaien ze de kiezer een rad voor ogen, want hun zogenaamde becijferde oplossingen zijn te vaag of verbergen teveel om geloofwaardig te zijn.”

“De verschillen tussen ons en de rechtse partijen worden steeds duidelijker in de verf gezet”, zegt Caroline Gennez. “De maskers vallen af en eigenlijk is dat een voordeel voor de kiezers: zo zien ze duidelijk waar zij en wij voor staan. Ofwel kies je voor hardvochtig besparen, ofwel voor vooruitgang en een toekomstgericht beleid dat bespaart én investeert, dat gezinnen en KMO's respecteert.”

Het eerste verschil is volgens Gennez de vraag of we de sociale zekerheid moeten splitsen of niet. “De toekomst van de sociale zekerheid staat boven de symboliek van vlaggen. Onzekerheid creëren over de pensioenen van onze senioren, omdat het past in een schema van Vlaamse natievorming is niet eerlijk. Bovendien gaat Dewever ook het probleem van de sociale zekerheid van de Brusselaars uit de weg. Hij zegt dat die zullen mogen kiezen. Terwijl de regels van de Europese Unie duidelijk zijn. We betalen belastingen waar we wonen, we betalen sociale bijdragen waar we werken. Het principe van de splitsing kan dus niet.”

Gennez vraagt zich ook af wie de oplossingen zal moeten betalen. “Schuiven we de factuur door naar de gewone mensen en laten we de superrijken met hun fiscale adviseurs ongemoeid? Of gaan we aan de mensen met grote vermogens ook een eerlijke inspanning vragen? Voor ons is de keuze duidelijk. We laten de gewone mensen geen tweede keer de factuur betalen.”

Volgens Johan Vande Lanotte kan er ook serieus bespaard worden op de notionele interest. “We willen de misbruiken uit dat systeem halen”, zegt Vande Lanotte. “Jobcreatie blijft de belangrijkste doelstelling van dat systeem. Als dat niet gehaald wordt, kan het niet.”

Een vierde verschil vinden we volgens bij de houding tegenover Suez. “De CD&V-burgemeesters hebben Suez enkele jaren geleden aan de Fransen verkocht. De laatste drie jaar heeft Suez vrij spel gekregen en telkens weer de jackpot gewonnen. Wij willen dat veranderen. We willen het contract met Suez herzien en zorgen voor een lagere energiefactuur voor de gezinnen en KMO’s.”

Vande Lanotte stipt ook de mogelijkheden van een volkslening aan. “De bankencrisis heeft bewezen dat niet alle banken even veilig zijn. Toch willen er nog veel mensen investeren in de toekomst. Volksleningen, gewaarborgd door de overheid, kunnen hier een mogelijkheid bieden. Dat levert jobs op.”

Bruno Tobback houdt zijn hart vast als hij merkt wat de rechtse partijen met de gezondheidszorg van plan zijn. “Het nieuwe ordewoord is blijkbaar een groeinorm in de ziekteverzekering die afhankelijk is van de economie. Als de economie niet mee wil, breek je dus maar beter geen been. Daarom vinden wij een ratsoenering van de zorg heel oneerlijk. Wij pleiten voor andere besparingen, zoals op dure geneesmiddelen via het Colruytmodel.”

Tobback vraagt zich tot slot nog af wat de rechtse partijen nu willen aanvangen met de pensioenen, behalve die splitsen. “Ze willen iedereen langer laten werken, zoveel is duidelijk. Maar pensioenen optrekken blijkt geen optie. Hun plannen hangen met haken en ogen aan elkaar en verschillen nogal naargelang het uur en de spreker. Wij hebben tenminste al lang ons ‘Zeker Pensioen voor Iedereen’-plan. Het verschil lijkt me duidelijk”, besluit Tobback.

De open brief van Bruno Tobback aan Marianne Thijssen leest u hier
De open brief van Johan Vande Lanotte aan Alexander Decroo vindt u hier En de open brief van Caroline Gennez aan Bart Dewever leest u hier