Dit weekend past eigenlijk alleen de stilte. Vrijdag sloeg de absolute waanzin toe in Dendermonde. Een zinloze aanval op kinderen, onschuldige kinderen en hun begeleidsters. Ons land is in rouw, onze maatschappij compleet weerloos tegen dit soort gruwel. We kunnen ons alleen maar verbonden voelen met de families van de slachtoffers. Uit respect voor de gestorven kinderen en hun begeleidster stel ik voor dat we 1 minuut stilte in acht nemen. Vrienden, Kameraden, Ik heb de eer om u voor het 2de opeenvolgende jaar welkom te heten in Mechelen. In het bijzonder wil ik onze vrienden Rudy De Leeuw van het ABVV en Guy Peeters van de Socialistische Mutualiteit, verwelkomen. En ik wens ons allemaal, als vrienden en als partij, een gezond 2009 toe.

ik ga er geen doekjes om winden: 2009 is voor ons niet goed begonnen. 
De integratie van voormalige VlaamsProgressieven in onze partij is niet goed verlopen. Er zijn wonden geslagen waar er geen hoefden te zijn. Er is verdeeldheid ontstaan die vermeden kon worden. Ik draag als voorzitter de ultieme verantwoordelijkheid voor wat er is mis gelopen. Ik heb dat deze week aan velen onder jullie persoonlijk en ook via de media laten weten. Ik wil dit vandaag nog een laatste keer doen. Maar vorige zaterdag heeft het Partijbureau beslist de rangen te sluiten. sp.a blijft sp.a en wij zijn socialisten en andere progressieven die werken aan een tolerante en eerlijke samenleving. Daarover zijn we het roerend eens.

Laat ons nu opnieuw allemaal tonen waar we voor staan. Laten we verantwoordelijkheid nemen als partij. En dan
bedoel ik verantwoordelijkheid nemen voor wie op ons rekent.  Gisteren heb ik Mia De Vits gebeld. Ik heb haar nog een laatste keer gevraagd in te gaan op het verzoek van velen in de partij en in de vakbond om kandidaat te zijn voor het Vlaams Parlement.  Ik hoop dat Mia op onze vraag zal ingaan. En als ze dat doet, dan doet Mia dat niet voor mij, niet voor zichzelf, maar  omdat ze een overtuigde socialiste is.

Ik wil ook uitdrukkelijk Kathleen Van Brempt, Said en Anne bedanken voor het aanvaarden de loodzware taak die we
op hun schouders laden. Met hen kiest sp.a resoluut voor het Europa van de mensen: sociaal, ecologisch, eerlijk. In
deze harde economische tijden mogen Europese verkiezingen geen titanengevecht zijn tussen institutionele denkers.
Het gaat over jobs, regulering van markten, duurzame groei en hoe ervoor zorgen dat 95% van de mensen er beter
van wordt. Het Europa van de Europeanen is er één van doeners, zoals Anne, Saïd en Kathleen. We moeten hen
met zijn allen vreselijk hard steunen om hun opdracht tot een succes te maken. Kathleen, Saïd, Anne: we rekenen op
jullie!

Bij het begin van het jaar tellen we trots onze nieuwe leden. Vandaag is hier alvast 1 iemand die nog niet veel plezier aan zijn lidkaart heeft beleefd. Lincoln -opnieuw in de mode- huldigde een interessant principe. Hij zei: ‘I don't like that man... I must get to know him better.’  Ik heb het niet voor diene mens, ik moet hem dus beter leren kennen. 
Eind jaren ’80 werd de zoon van een professor van de KULeuven voorzitter van de socialisten. Stel je voor. Louis Tobback had een vreemde kabinetschef: een anarchistische, langharige nozem, die niet uitblonk in  fijnzinnigheid en goede manieren. Stel je voor. In 1999 werd een reclameman met een onderlijfke voorzitter van de SP. Stel je voor. 
En toch, kameraden... wie kan zich onze partij, het socialisme in Vlaanderen, de laatste 10 jaar voorstellen zonder
Frank, Johan of Patrick? Dàt is onze kracht als socialisten. Deze partij maakt mensen sterker. En mensen maken onze partij sterker.  

Beste vrienden,
De verkiezing in juni zal de meest beladen van de laatste jaren zijn. De tegenstelling tussen links en rechts was
zelden zo groot. Bij Open VLD zijn er een paar, om Van Quickenborne niet te noemen, die hun ware gelaat tonen. 
Opgejaagd door hun voormalige buddy Dedecker zijn ze opnieuw ultra-liberaal. De federale regering bereidt ons een explosieve cocktail van belastingsvoordelen, lineaire lastenverlagingen en  begrotingstekorten. Om nadien te zeggen ‘dju, nu is de sociale zekerheid en de gezondheidszorg niet meer betaalbaar.’
Daar lig ik echt van wakker. Iedereen weet wie daarvoor gaat opdraaien. De liberalen zijn er verdorie in geslaagd goeie maatregelen voor de moeilijkste categorie werknemers, de 55+’ers, te schrappen om een flat rate te kunnen opleggen. Dat is wat ze doen. Roepen dat 55+’ers te lui zijn om te werken maar tegelijk het werk van juist hen 10 tot 20% duurder maken. En als je dus wil weten waarom ik er zo op gebeten ben om met andere progressieven samen te werken dan is het daarom.

De brede glimlach van Dedecker of Van Quickenborne? Is het dat wat we willen op 7 juni, kameraden? Ik alvast niet. Ik denk dat de mensen in het onderwijs, als ze eerlijk zijn, goed weten waarom sp.a nodig is. Dank u, Frank, voor onze zorgleerkracht, hogere studiebeurzen, energiezuinige scholen en gelijke onderwijskansen voor elk kind.
Ik denk dat ook de 10.000 werknemers en 500 miljoen passagiers van bv. De Lijn, goed weten waarom sp.a nodig is. Dank u, Kathleen voor jouw sterk, goedkoop en duurzaam openbaar vervoer voor de reizigers en met respect voor de chauffeurs.  Ik denk eigenlijk dat mensen op vele plaatsen goed weten waar socialisten het verschil maken. En anders zullen ze het nog wel te weten komen.

Want laat u vooral niks wijs maken, vrienden, het debat van de rechterzijde of de overheid moet vergroten of
verkleinen is een vals debat.  Het gaat erom wat de overheid doet en of ze dat goed doet. 
De overheid, dat zijn wij, wij die samen beslissen welke diensten we nodig hebben. Dus als de liberalen en de De
Deckers van deze wereld lukraak in de overheid  willen snijden, dan snijden ze eigenlijk in onze diensten. Dat ze dan
tenminste eerlijk zijn en ons zeggen welke kleuterjuf, kinderverzorgster, verpleegster, politieagent…overbodig is.

Ik denk dat er zelfs ónverwachte plaatsen zijn waar ze ondertussen goed weten waarom sp.a nodig is. KBC was de voorbije dagen het voorwerp van serieuze speculatie.  Het management van KBC heeft dinsdag en woensdag de federale Regering gevraagd hen te helpen. Reynders zei eerst ja, bracht het aandeel in vrije val, krabbelde met de kern terug om finaal te beslissen dat KBC volgende week eens moest terug komen.  Een onderneming met 19.000 werknemers,  3,8 miljoen spaarders… en de federale regering… die geeft niet thuis. KBC is woensdagavond naar de Vlaamse Regering gekomen en had donderdagmorgen  een deal.  Een deal waarbij de belastingsbetaler géén blanco cheque geeft aan een bank. Geen deal van 20 miljard euro zonder garanties voor onze reële economie. 
Het verschil is dat deze deal (van 2 miljard euro) KBC verplicht de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven te
verzekeren. Het verschil is dat de Vlaamse regering achter zijn banken gaat staan, niet om ze snel aan het buitenland te verpatsen, wel om een moeilijke periode te overbruggen. Dat is het verschil tussen een regering met visie en samenhang en een coalitie van onwilligen. Dat is het verschil, vrienden, tussen akkoorden mét sp.a en akkoorden zonder sp.a.

Neem nu het Fortis-dossier en de verkoop aan BNP Paribas.  Mijnheer Dierckx, de CEO van Fortis Bank, zit binnenkort op de Thalys naar Parijs. Niet om sightseeing te doen. Maar om instructies te krijgen. We weten wat dat betekent. En wie het niet weet mag het in Vilvoorde gaan vragen. Daar kunnen ze uitleggen hoe dat bij Renault is gegaan.

Als de Fransen moeten beslissen of ze een euro krediet in Parijs of in Brussel gaan besteden, weten we zeer goed
waar dat zal zijn. Het zal niet bij ons zijn.  Als de Fransen binnenkort moeten beslissen of ze gaan herstructureren, weten we zeer goed waar de ontslagen gaan vallen. Het zal niet bij hen zijn. Deze regering organiseert in een tijd waarin onze ondernemingen nood aan geld en krediet hebben haar eigen kredietschaarste. Deze regering heeft de guts niet om te zeggen wat de verkoop aan BNP Paribas voor de werkgelegenheid in de financiële sector betekent.

En dan maak je mee dat mensen uit ondernemingen vandaag aan ons komen vragen wat ze van Open VLD en
CD&V niet gedaan krijgen. Ze vragen dat de politiek resoluut voor een zelfstandig voortbestaan van Fortis kiest.
Er is vandaag in heel Europa geen enkele regering die bereid is één van zijn grootste banken aan het buitenland te
verkopen. De regering Van Rompuy-Reynders doet dat wel. En ja, ze proberen ons angst aan te jagen dat Fortis alleen niet kan overleven. Maar is er nog ergens iemand die durft beweren dat een private Franse bank tot meer in staat is dan de Belgische overheid?

Beste vrienden, ik roep de regering uitdrukkelijk op tot de volledige nationalisatie van Fortis Bank België. Ons land
moet alle garanties die nodig zijn voor het voortbestaan van de bank bieden.  Volgens het bekende arrest van het Hof van Beroep van Brussel heeft de regering nog exact 17 dagen om haar misplaatste trots in te slikken. 
‘Parce que, mon cher Didier’, zoals Jacques Brel zei, ‘Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis.’
Dat is waar de sp.a voor staat. Er zal op geen enkel niveau, niet federaal, niet Vlaams, niet voor 7 juni en niet na 7 juni, een sp.a’er in een regering zitten die ten aanzien van de spaarders en de werknemers in de financiële sector niet 1000% zijn  verantwoordelijkheid neemt.

Er zal geen enkele sp.a’er in een Regering zitten die politiek verantwoordelijk is voor de verkoop van een Belgische
grootbank aan het buitenland. Die verantwoordelijkheid zal enkel en alleen de verantwoordelijkheid van CD&V en
Open VLD zijn.

Ik weet dat het bitter is. De financiële sector is niet de enige sector in problemen. Ik heb gisteren betoogd bij Bekaert  in Hemiksem. Ik weet hoe mensen bij Sabena Technics en Picanol zich nu voelen…  We moeten ten aanzien van de gehele economie initiatieven nemen. Kredieten verlenen aan KMO’s, zelf investeren om jobs te creëren, gerichte fiscale maatregelen om jobs en koopkracht te ondersteunen. De Vlaamse regering was de eerste om maatregelen te nemen. Spijtig dat de federale regering het geld al had opgemaakt nog voor ze tot
maatregelen kon komen. Je moet geen grote intellectueel zijn om te weten dat de financiële sector cruciaal is. Als de kredietlijnen wegvallen hebben onze ondernemingen, solvabele ondernemingen, het nog veel moeilijker. Als Parijs beveelt dat onze banken geen geld meer mogen lenen, zullen er nog veel meer ontslagen vallen. We zullen initiatieven blijven nemen om de verantwoordelijkheden in de financiële sector vast te stellen. Peter, Dirk, Johan en Renaat zullen blijven knokken om van die Fortis-commissie toch nog iets te maken. 

De eerlijke samenleving waar wij voor staan verschilt van de samenleving die anderen voor ogen hebben. Socialisten  en progressieven willen grenzen verleggen, taboes doorbreken. De mensen zullen dus keuzes kunnen maken.
Kiezen we straks voor meer Lippens of voor meer controle op de banken? Kiezen we voor meer Electrabel of meer betaalbare energie? Meer dure private verzekeringen of betaalbare gezondheidszorg? Meer winst of meer warmte?
Kiezen we voor een flat taks of rechtvaardige progressieve belastingen? Voor meer De Decker of meer eerlijkheid? Voor meer Reynders of meer zekerheid?


De uitdagingen die ons te wachten staan zijn groot en veelvuldig. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen
aangaan. We gaan het zeker niet cadeau krijgen, maar we gaan het ook niet cadeau geven. Wij moeten niet op de toekomst wachten, de toekomst wacht op ons. Onze mensen wachten op ons. En ze hebben gelijk.