"Het is een onbegrijpelijke beslissing om op het ogenblik dat we file-records breken, te besparen op openbaar vervoer", zegt Joris Vandenbroucke. "Het is bovendien een asociale beslissing om dat dan nog in de eerste plaats op de kap van de laagste inkomens te doen: de stevigste tariefschok is voor mensen met een laag inkomen (OMNIO-statuut) en gepensioneerden. Zij die het meest afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, moeten betalen voor de ideologische scherpslijperij van deze regering."

Met de stijging van de abonnementstarieven, krijgen alle gezinnen in Vlaanderen alweer een factuur in de bus: "Voor een gezin met 3 kinderen loopt die factuur op tot minstens 160 euro/jaar). Het is al de zoveelste! En wat krijgen ze in ruil : minder bussen, want in het aanbod wordt gesneden. Weyts kondigde immers de afschaffing van de basismobiliteit aan. Van nieuwe investeringen hebben we nog niets vernomen. We gaan dus meer betalen voor minder openbaar vervoer."

"In plaats van te investeren in beter, sneller en comfortabeler openbaar vervoer zodat de mensen de wagen laten staan, doet deze regering net het omgekeerde: meer laten betalen voor minder. En de laagste inkomens nog het meest. Alweer ontwaar je hierin de logica van deze factuurregering: afbouw van de openbare dienstverlening waarvoor de gezinnen echter méér moeten betalen."

De conclusie van Joris Vandenbroucke is duidelijk: "Hier zit geen visie op duurzame mobiliteit achter, enkel een kille besparingslogica."