“De invoering van een slimme kilometerheffing voor auto's is bespreekbaar en moet minstens grondig onderzocht worden”, zegt Joris Vandenbroucke. “Maar zo’n heffing kan pas een oplossing zijn als ook de focus van het investeringsbeleid wijzigt en men radicaal kiest om de alternatieven voor de auto volop uit te bouwen.”

"De schade die de alsmaar toenemende files in Vlaanderen toebrengen aan onze economie, aan het klimaat en aan onze gezondheid is zo groot dat we het ons niet kunnen permitteren om welke mogelijke oplossing dan ook bij voorbaat af te schieten", zegt Vandenbroucke over het voorstel van werkgeversorganisaties om een slimme kilometerheffing voor auto's in te voeren.

"Als het de bedoeling is om met een slimme kilometerheffing het autogebruik te verminderen en de mensen aan te sporen om meer gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets en deelwagen, dan moeten we nu extra investeren in die alternatieven. Voor te veel Vlamingen zijn die alternatieven momenteel onvoldoende om de auto te laten staan. Een kilometerheffing verandert daar niets aan en dreigt voor hen uit te draaien op een belastingverhoging terwijl de files blijven. Dat kan niet de bedoeling zijn en daar verzetten wij ons tegen.

Vandenbroucke stelt voor om te stoppen met investeren in de verdere uitbreiding van het wegennet. “Die middelen moeten worden geïnvesteerd in meer openbaar vervoer, meer fietssnelwegen en meer gedeelde mobiliteit”, besluit Joris Vandenbroucke.