Uit een studie van het Vlaams Verkeerscentrum naar het effect van een kilometerheffing voor vrachtwagens op sluipverkeer, blijkt dat vanaf een basistarief van 10 eurocent een bijkomende selectie van wegen bovenop het eurovignet-netwerk aangewezen is om sluipverkeer te vermijden. De Vlaamse regering heeft het basistarief vastgelegd op 11,3 cent.

De studie van het Vlaams Verkeerscentrum stelt dat Vlaanderen omwille van haar dicht wegennet erg vatbaar is voor sluipverkeer. De simulaties wijzen op een verhoogd risico voor (parallel)wegen.

“In het voorontwerp van decreet over de kilometerheffing waren een 60-tal bijkomende gewestwegen opgenomen waarop tol zou worden geheven”, zegt Joris Vandenbroucke. “Maar minister Weyts heeft die één voor één geschrapt. Dat heeft rechtstreeks tot gevolg dat het risico op sluipverkeer van vrachtwagens op deze wegen sterk zal toenemen. De minister heeft de aanbevelingen uit de studie straal genegeerd, hij doet precies het omgekeerde.”

Vandenbroucke wijst erop dat de plannen van minister Weyts om het sluipverkeer te monitoren erg vaag klinken. “Slechts op een aantal van deze risicowegen komt er een nulmeting. Weyts is dus de verkeersveiligheid- en leefbaarheid uit het oog verloren. Ik vraag dat het sluipverkeer en de verkeersveiligheid op élk van de 60 geschrapte wegen uit het voorontwerp van decreet ten laatste een jaar na invoering van de kilometerheffing in kaart is gebracht. Waar er meer sluipverkeer is, moet vervolgens ook een kilometerheffing geheven worden.”