De kinderarmoede is gedaald in Halle. Daarmee is onze stad de beste leerling van de omliggende gemeenten. 

“Ondanks de vele initiatieven blijft er nog veel werk.Want elk kind dat in armoede leeft is er een te veel” zegt schepen Peggy Massien.

 

Er werd reeds heel wat inspanningen gelevered.

“’Met de subsidies kinderarmoede hebben wij het Huis v/h Kind opgestart en de Speelwolk (ontmoetings/speelruimte) opgestart. Wegens het grote succes werden in 2016 de openingsuren uitgebreid. Het OCMW heeft met deze subsidies een bijkomende kinderopvang 't Ravotje (18 opvangplaatsen) opgestart. Verder werd de kinderopvang het Sloeberbos ondersteund en als enige in de regio geeft Halle subsidies voor buitenschoolse opvang”.

Ook in de toekomst wordt er verder geïnvesteerd.

“In de Goudvinkenlaan komt er ook kinderopvang, i.s.m. WPZ/OCMW en een lokaal kinderopvanginitiatief en is er de opstart van het digitaal loket kinderopvang” zegt de schepen, “we geven ook opvoedingsondersteuning. Verder zullen de projecten van 2016 verdergezet worden en is er de uitwerking van een project voor brede gezinsondersteuning en kinderarmoede indien we de subsidie toegekend krijgen.”

Verder tekent Halle op elke uitbreidingsronde voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen kinderopvang maar telkens opnieuw worden deze plaatsen toegekend aan de grootsteden.