“Voor het eerst in jaren daalt de kinderarmoede in Zottegem. In 2013 werd 5.9% van de Zottegemse kinderen in armoede geboren, in 2014 is dat aandeel gedaald tot 5,8%. Geen gigantische daling,” zegt De Loor. “Maar wel tegen alle tendensen in de regio en in Vlaanderen in. In het arrondissement Aalst, waar Zottegem deel van uitmaakt, stijgt het aantal kinderen in kansarmoede met 0,7 % op een jaar tijd, in de provincie Oost-Vlaanderen met 0,4% en in Vlaanderen met 0,2%.”

De Loor: “De vorige legislatuur al was het een bewuste keuze om in te zetten op de strijd tegen kinderarmoede. OCMW Zottegem werkte een kinderrechtenplan uit omdat we ervan overtuigd waren dat als je ervoor zorgt dat kinderen rechten krijgen, zoals het recht op een veilige thuis of het recht op gezondheid, je armoede mee de wereld uit helpt. We hebben echt pionierswerk verricht door ons beleid op rechten te baseren en sleepten in 2012 hiermee de Federale Armoedeprijs in de wacht.”

“Later hebben we alle partners uit het kinderrechtenplan onder één dak gebracht om zo de toegankelijkheid voor gezinnen en de samenwerking tussen alle diensten te optimaliseren. Dat Zottegems Huis van het Kind is vandaag uitgegroeid tot een plek waar alle gezinnen uit de hele regio welkom zijn. Onze aanpak tegen kinderarmoede is echt zeer breed. Zo zetten we in op opvoedingsondersteuning, maar ook bijvoorbeeld op huistaakbegeleiding met de Katrol en hebben we ook een ruilwinkeltje voor kinderkledij en ander materiaal voor jonge gezinnen.”

“En dat baanbrekend werk levert nu ook opmerkelijke cijfers op,” zegt De Loor. “Tegen alle tendensen in Vlaanderen in, daalt de kinderarmoede in Zottegem voor het eerst in jaren. Een kleine daling, maar elk kind dat niet in armoede moet opgroeien is er eentje extra. Die tendens willen we de volgende jaren doorzetten. Er is een update van het kinderrechtenplan in de maak met nieuwe acties die ervoor moeten zorgen dat Zottegem ook in de toekomst die dalende lijn kan verder zetten.”

kinderarmoede