"Al sinds het begin van deze legislatuur heb ik mij, samen met Rudy Coddens en Emilie Peeters, vastgebeten in de problematiek van kinderarmoede in onze stad" zegt fractievoorzitter Jurgen Bockstaele. "We blijven deze problematiek aankaarten tijdens de OCMW-raad. Het OCMW-bestuur heeft al veel initiatieven genomen. Eigen voorstellen maar ook ondersteuning aan organisaties die dit ook bestrijden. De steun van OCMW en stad aan vzw De Sloep is zo'n praktijkvoorbeeld" zegt Jurgen Bockstaele. De Sloep is gehuisvest in de Muide en de Dampoortwijk. De vzw biedt opvoedingsondersteuning en bestrijdt kansarmoede door integraal en laagdrempelig te werken met kansarme gezinnen. De doelgroep van De Sloep bestaat uit kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar of tot 6 jaar in geval het om niet-schoolgaande kinderen gaat en kansarme zwangere gezinnen uit de regio Gent. In se gaat het om gezinnen die omwille van een meervoudige problematiek dreigen uit de boot vallen en waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen bedreigd worden. Het gaat om een zeer diverse groep: kansarme gezinnen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, … allen met vragen rond de opvoeding en gezondheid van hun kinderen.
"Door als OCMW samen met de stad (welzijn en opvoeding) een subsidieovereenkomst af te sluiten met bijvoorbeeld de Sloep zetten wij ook financiële middelen in voor partners om samen te vechten tegen kinderarmoede in Gent" zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. "De werkingsmiddelen die de Sloep voor 2 jaren zal ontvangen, past dus perfect in ons beleid in het verzet tegen kinderarmoede in Gent." Jurgen vult aan: "De Sloep werkt ook volledig volgens onze beleidsvisie: niet enkel inzetten op kinderen, maar inzetten op kwetsbare gezinnen waar de kinderen in armoede opgroeien." Ook Kind en Gezin geeft door de erkende samenwerking een jaarlijkse subsidie waardoor De Sloep haar betekenisvol werk kan doen.
Als sp.a-fractie zijn wij erkentelijk voor het werk van de vzw De Sloep en steunen dan ook de jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro.