De voorbije jaren was er een sterke stijging van de kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw. Een 80-tal Leeuwse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit op in een kansarm gezin. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) dringt aan op een krachtig beleid om deze kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden.

“We stellen de laatste jaren een sterke toename vast van het aantal geboorten in een kansarm gezin”, vertelt OCMW-raadslid David Van Vooren. “Tussen 2010 en 2015 is de kinderarmoede in onze gemeente bijna verdubbeld. In 2015 werd 8% van de Leeuwse kinderen geboren in een kansarm gezin. En in tegenstelling tot in onze buurgemeenten lijkt deze trend niet te keren. Het is dus hoog tijd om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen kinderarmoede.”

Bron: www.kindengezin.be

 Middelen meer gericht inzetten

In 2014 verleende toenmalig Vlaams minister van armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) 46.500 euro structurele subsidies om een lokaal kinderarmoedebeleid te voeren. Deze middelen werden in Sint-Pieters-Leeuw onder meer gebruikt voor de opstart van het ‘Huis van het Kind’. “Het Huis van het Kind organiseert diverse nuttige activiteiten, zoals workshops over opvoedingsondersteuning en het ‘Ruilhuisje’ in het dienstencentrum Negenhof -waar met ruilmunten kleding en speelgoed voor jonge kinderen geruild kunnen worden”, vertelt Van Vooren.

Toch heeft het SP.A-raadslid bedenkingen bij een aantal van de activiteiten die worden georganiseerd met de middelen bestemd voor armoedebestrijding. “Deze middelen worden bijvoorbeeld gebruikt voor een startpremie voor onthaalouders en de uitbouw van een dienst ‘opvang zieke kinderen’. Dat zijn uiteraard waardevolle initiatieven, maar ik vind het niet gepast om daarvoor de middelen voor kinderarmoede te gebruiken. Dat moet vanuit de algemene middelen komen. De middelen voor kinderarmoede zijn al zeer beperkt, en dan is een scherpere focus op de doelgroep van kinderen en gezinnen in armoede noodzakelijk.”

‘Elk gezin telt’

Concreet wil David Van Vooren dat het OCMW werk maakt van een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning van kansarme gezinnen met jonge kinderen. Het OCMW-raadslid haalt daarvoor de mosterd in Vilvoorde, waar het OCMW een gelijkaardig project opzette. “In het project ‘Omdat elk gezin telt’ worden kansarme gezinnen begeleid door de gezinscoach van het OCMW. Naast een actieve thuisbegeleiding ligt de focus op het activeren en betrekken van het netwerk van deze gezinnen. Buren, familie en vrienden spelen dus een belangrijke rol in de hulpverlening. Daarnaast worden met deze gezinnen groepsactiviteiten georganiseerd om het isolement te doorbreken en sociale binding te realiseren. In die groepssessies komen onderwerpen aan bod zoals gezonde voeding en het belang van belonen en bestraffen, maar ook ontspannende activiteiten.”

Koken kost geld

Dergelijk initiatief opzetten vergt uiteraard de nodige middelen. “Eind 2016 konden OCMW’s bij Kind & Gezin een aanvraag indienen voor subsidies voor gezinsondersteuning van kansarme gezinnen. De geselecteerde projecten kunnen tot 252.000 euro aan subsidies ontvangen. Maar ondanks de grote noden diende het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw geen aanvraag in. Dat is bijzonder jammer.  Dit was immers een uitgelezen kans om een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen kinderarmoede.” SP.A roept het OCMW-bestuur op om de middelen tegen kinderarmoede uit te breiden, efficiënter te benutten, en actief op zoek te gaan naar extra middelen om een ambitieus programma te ontwikkelen. “Enkel op die manier kunnen we alle kinderen uit onze gemeente de nodige ontwikkelingskansen bieden”, besluit David Van Vooren.