We krijgen als sp.a geen enkel signaal dat de Vlaamse regering van CD&V, N-VA en Open VLD deze cijfers ernstig neemt. De 1 euro-maaltijden van minister Homans, het zelfverklaarde speerpunt van haar armoedebeleid, zijn een fiasco. Ze bereiken gemiddeld 65 kinderen per dag, of 0,06 procent van de kinderen in armoede. Ondertussen heeft deze regering de prijs van de kinderopvang voor de meeste, ook kwetsbare gezinnen, verdrievoudigd en de toegang ertoe bemoeilijkt, heeft ze de energiefactuur fors verhoogd met onder meer de befaamde Turteltaks en heeft ze de waterfactuur opgetrokken. Bij al die beslissingen is er geen ernstige armoedetoets gebeurd. Ook de hervorming van de kinderbijslag zal volgens experts nauwelijks iets veranderen aan de kinderarmoede. Je kan je oprecht afvragen waar de minister van armoede de afgelopen twee jaar mee bezig geweest is.

Bij gebrek aan beleid zal sp.a binnenkort een eigen, alternatief actieplan tegen armoede voorstellen en ter bespreking indienen in het Vlaams parlement, met daarin concrete hefbomen om de armoede en de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen.