Sp.a geeft elk kind 130 euro, of het nu het eerste, tweede of derde is. In ons voorstel gaan alle gezinnen met 1 of 2 kinderen erop vooruit. “80% van de gezinnen heeft niet meer dan twee kinderen, dus is het logisch dat we de middelen daar concentreren”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback.

In tegenstelling tot andere partijen hebben wij een overgangsregeling: alle gezinnen stappen over naar de nieuwe kinderbijslagregeling, behalve die gezinnen die bij het vroegere systeem beter af zijn. “Kortom, wij nemen bij niemand iets weg. En wie dankzij ons voorstel wint, stapt over”, zegt Bruno Tobback.

Maar daar houdt het niet op, want kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Bij sp.a gaan de laagste inkomens er het sterkst op vooruit. Wij kiezen er – als 1 van de weinige partijen - voor om die gezinnen te helpen die hulp het hardste kunnen gebruiken. Daarom trekken we de sociale toeslagen voor gezinnen met een bescheiden inkomen (tot 2.500 euro) op.

"Zo helpen we de grootste groep in dit land. Dat zijn alleenstaande ouders en nieuw-samengestelde gezinnen”, zegt Bruno Tobback. “Eén derde van de alleenstaanden leeft in armoede, met ons voorstel komen we daaraan tegemoet.”

Met 50 (eerste kind), 70 (tweede kind) en 90 (derde kind) euro extra toeslag per maand voor alleenstaande ouders en koppels met een bescheiden inkomen maken we het verschil voor de betaling van huishuur of je kind al dan niet naar school sturen met een gevulde brooddoos en een warme winterjas.

“De kinderbijslag is één van de instrumenten om opvoeden mogelijk te maken”, verduidelijkt Bruno Tobback. “Maar daarnaast hebben we ook nog een sluitend pakket van maatregelen die armoede bestrijden, zoals huursubsidies, inkomensgebonden kinderopvang, het waarborgen van een minimumloon en het indexeren van de uitkeringen.”