De SERV betreurt in zijn advies over de kinderbijslag o.m. dat minister Vandeurzen niet éérst een armoedetoets heeft laten uitvoeren.

"Na de waarschuwing van het Centrum voor Sociaal beleid dat de kinderarmoede niet zal terug gedrongen worden door de hervorming, waarschuwt de SERV nu ook voor een mogelijk onhoudbaar stelsel", stelt Joris Vandenbroucke.

"De Raad herhaalt in hun advies een aantal pertinente kritieken die ook mijn fractie al geformuleerd heeft. Maar bovenal waarschuwt de SERV dat het hervormde systeem tot grote budgettaire tekorten dreigt te leiden. Op die manier komt de stabiliteit van de kinderbijslag in gevaar en dat zou nadelig zijn voor alle huidige en toekomstige Vlaamse gezinnen”. "Ik kan alleen maar herhalen dat minister Vandeurzen dringend moet bijsturen. Terug naar de tekentafel, dus!"