Tussenkomst fractieleider Paul Dieryckx in de gemeenteraad van september '17

"Op de agenda staat de goedkeuring voor 11 percelen voor een bedrag van ongeveer 275.000€ voor de verbouwingen aan de schuur van de kinderboerderij.

Omdat het toch een belangrijke uitgave betreft ben ik een en ander ter plaatse gaan bekijken. De verantwoordelijke, Veerle Callebert, verschafte mij enthousiast de nodige toelichting.

Het dossier is reeds in opmaak sinds 2008 en kreeg door problemen met de bouwvergunning en het budget hiervoor nog steeds geen uitvoering, wat voor de nodige beperkingen zorgde voor de verdere uitbouw!

Als we nu toch veel geld spenderen vind onze fractie dat er ook moet nagedacht worden over volgende zaken:

  • Wegnemen van de verroeste containerklas naast de cafetaria waarvoor sinds jaar en dag 323€ huur per maand betaald wordt.
  • Het grondig bekijken van alle verwarming – nu deels elektrisch – zodat de kosten hiervoor verantwoord kunnen blijven.
  • Eventuele aanleg van een pluktuin of gemeenschappelijke moestuin.
  • Aanleg van bijkomende parking.
  • Overdekte standplaatsen voor fietsen voorzien."

Verder pleitte Paul Dieryckx namens de fractie ervoor dat de vernieuwde accommodatie tegen democratische voorwaarden verhuurd zou worden aan de verenigingen en bewoners en dit voldoende bekend gemaakt zou worden naar de bevolking toe. 

Het college van burgemeester en schepenen beloofde de aanbevelingen mee uit te voeren.