In de schaduw van de grote K in Kortrijk, krijgt de stad er in september een ‘KleineK’ bij. Het Baggaertshof, beschermd erfgoedmonument van OCMW Kortrijk in de Sint-Jansstraat, ondergaat momenteel een facelift om binnenkort plaats te bieden voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Het Baggaertshof is één van de beschermde erfgoedsites van het OCMW Kortrijk. De site bestaat uit zes huisjes, een portierswoning en een kapel die allemaal uitgeven op een binnenkoer en kruidentuin. In 1939 werd het Baggaertshof, dat dateert uit 1638, geklasseerd als beschermd monument. Sinds 1979 werd het Baggaertshof systematisch gerestaureerd zodat het nog steeds het karakter heeft van een 17de eeuws beluik. De site was oorspronkelijk bestemd voor weduwen en jonge dochters.

Vanaf september zullen het kinderen tussen 6 en 10 jaar zijn die er wekelijks terecht kunnen voor een leuke, creatieve namiddag. In de huisjes van het Baggaertshof, elk niet groter dan 3 meter op 3, zullen klasjes tekenen, boetseren, schilderen, vertellen, enz. ingericht worden. De K in ‘de Kleine K’ verwijst uiteraard naar de K in de onmiddellijke omgeving, maar ook naar Kinderen, Kunst, Kultuur, Kreativiteit, Kapel, Kruidentuin en Kortrijk. De Kleine K richt zich tot alle Kortrijkse kinderen, maar in het bijzonder tot kinderen die minder kansen hebben. De toeleiding zal onder andere gebeuren via de brugfiguren lager onderwijs.

Gezien de staat van de huisjes drong onderhoud zich al geruime tijd op en werd er nagedacht over een nieuwe, actievere invulling van de site. Zo vernieuwen we de elektriciteit en gasvoorziening, isoleren we de daken en herschilderen we de huisjes. We leggen ook de kasseien opnieuw aan op de binnenplaats zodat de site beter toegankelijk wordt.

In het grootste huisje wordt een keukentje geïnstalleerd zodat de kinderen een eigen smulhuisje hebben waar een vieruurtje geserveerd kan worden. In diezelfde grote zaal zal er ook ruimte zijn voor workshops, voorleesmomenten, akoestische optredens, theater en verpozing.

De huisjes in het Baggaertshof zijn gebouwd rond een historische kruidentuin waar zo’n 200 verschillende kruiden groeien. Deze groene plek zal in dit project ook gebruikt worden om de kinderen meer te leren over planten en kruiden. De tuin kan in het lente- en zomerseizoen eveneens plaats bieden aan activiteiten zoals een openluchtpoppentheater, naar analogie met wat er bijvoorbeeld in de Parijse parken te beleven valt.

Het OCMW investeert zo’n 35.000 euro in de restauratiewerken. Voor de opstart van de dagelijkse werking en begeleiding van de kinderen bieden Parko, Lions Mercurius, BID en Unizo een startsubsidie van 10.800 euro.

Meer info: Philippe De Coene, Voorzitter OCMW Kortrijk, 0477 45 32 32