Onder de noemer ‘Jong Kortrijk Spreekt’ beslissen de kinderen zelf welke kindvriendelijke aanpassingen er in hun buurt gebeuren. Stad en OCMW werken samen met drie basisscholen om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt te betrekken. De stad trekt €25.000 uit die de kinderen volledig zelfstandig besteden.

In april 2015 speelden 144 kinderen uit de Sint-Jansbuurt al een Budget Game. Via het project Jong Kortrijk Spreekt,
dat werd goedgekeurd door Thuis in de Stad, konden de kinderen in totaal €30.000 besteden. Hier ging een uitgebreid
voortraject aan vooraf, dat de lijnen uitzette voor het uiteindelijke Budget Game. Voor de tweede editie wordt er samengewerkt met drie basisscholen. Nu was het de beurt aan Freinetschool De Baai, Sint-Amandsbasisschool Zuid en Sint-Theresia, om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt te betrekken. De Budget Game vond plaats op vrijdagvoormiddag binnen de schooluren. 110 kinderen deden actief mee. Er kwamen vijftien voorstellen uit de ronde. Deze worden nu verder onderzocht naar haalbaarheid en timing. 

Bert Herrewyn, schepen van Jeugd: ”Een kindvriendelijke stad is een die goed is voor iedereen. We merken dat kinderen een brede blik hebben en heel genuanceerd nadenken over hun buurt. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, stellen kinderen niet enkel klassieke ingrepen voor zoals een nieuw speelplein. Ze kiezen ook voor volwassen thema’s zoals een buurtfeest, hondenloopweide of een groenactieplan.”

Bert Herrewyn, schepen van Jeugd en Leefmilieu | 0496 25 81 54 | bert.herrewyn@kortrijk.be