Sp.a maakt zich zorgen over toenemend aantal geschorste jonge leerlingen en pleit voor inzet ervaringsdeskundigen

Steeds meer jonge leerlingen worden bedreigd met een tijdelijke of definitieve schorsing op school. “Een kind in de basisschool schorsen, kan het begin zijn van levenslange ellende”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen schooldirecteur Steve Vandenberghe. “Scholen zouden er alles aan moeten doen om dat te vermijden. Vaak is het gedrag van de leerlingen in kwestie het gevolg van een moeilijke thuissituatie, zoals armoede. Daarom is het essentieel om signalen van problemen thuis snel op te vangen en die kinderen te helpen in plaats van ze uit te sluiten.” Om dat mogelijk te maken is er volgens sp.a nood aan ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting in ons onderwijs.

Liefst 109 keer trokken basisscholen vorig schooljaar naar het CLB omdat ze een leerling definitief of tijdelijk wilden schorsen. Dat komt neer op drie jonge kinderen per schoolweek en het is een verdubbeling in vergelijking met vier jaar eerder. De oorzaak van het problematisch gedrag van de kinderen in kwestie is volgens deskundigen in de overgrote meerderheid van de gevallen het gevolg van een problematische thuissituatie, zoals armoede.

“Het is de basisopdracht van ons onderwijs om kinderen voor te bereiden en te wapenen voor een goed leven, met een job als belangrijke voorwaarde om dat te bereiken”, zegt Vandenberghe. “Een kind uitsluiten staat daar haaks op. Als jonge kinderen zich problematisch gedragen, is dat nog geen reden om hun hele toekomst op het spel te zetten. Vaak komt hun gedrag immers voort uit problemen die ze thuis hebben.”

Daarom pleit Vandenberghe ervoor om scholen, leraars en directies beter te ondersteunen om dergelijke thuisproblemen sneller op te sporen. “Zo kunnen we die kinderen helpen, in plaats van ze uit te sluiten”, zegt Vandenberghe. Vandenberghe verwelkomt de aankondiging van minister Crevits, dat ze in de lerarenopleiding meer aandacht wil voor ‘armoedeherkenning’, zodat de toekomstige leraars signalen van armoede sneller kunnen detecteren. “Maar daarnaast is er nood aan de inzet van ervaringsdeskundigen op school”, zegt Vandenberghe. “Mensen die zelf aan den lijve ondervonden hebben wat armoede of uitsluiting is, kunnen zelf het best inschatten wanneer een kind eronder gebukt gaat. Bovendien zijn zij het best geplaatst om het contact tussen ouders en de school, dat vaak vertroebeld is, te herstellen. En tot slot kunnen we de directies en de leraren wat ontlasten. Zij hebben al heel veel werk, we mogen niet alle problemen op hen afschuiven.”

 

Contact

Steve Vandenberghe
Mobiel: 0498885002
burgemeester@bredene.be