Het kindergeld is een universeel en onvoorwaardelijk recht van het kind, en wordt uitgekeerd aan de ouders om tussen te komen in de kosten van de opvoeding. Dat is een vorm van solidariteit: kinderen opvoeden is immers duur. Om elk kind de kansen te geven op een goed leven, is het belangrijk dat wij allemaal bijspringen om de kosten van een goede opvoeding mee te dekken. En is het zeker belangrijk dat we alles doen wat kan om te vermijden dat kinderen in armoede opgroeien. Hier is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag onontbeerlijk: kinderbijslag maakt bijna 20% uit van het beschikbare gezinsinkomen van gezinnen die in armoede leven. Hen dat kindergeld ontzeggen, stort hen in een spiraal van nog meer armoede. Voorwaarden opleggen aan de toekenning van de kinderbijslag kan dus niet.

Freya Van den Bossche: “Het is absurd dat de overheid er bewust voor zou kiezen om een kind te straffen voor iets wat zijn ouders doen. Het is totaal onbegrijpelijk dat de overheid er bewust voor zou kiezen een kind in armoede te laten opgroeien.” Dat is nochtans wat Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nu voorstelt, door de toekenning van de kinderbijslag te koppelen aan voorwaarden opgelegd aan de ouders. Zulke sancties zijn bovendien niet effectief. Ze maken de problemen van het kind alleen groter, omdat het gezin het financieel nog moeilijker krijgt. Daar is het kind slachtoffer van en evengoed de maatschappij die het kind het recht op een goede toekomst ontneemt.

“Wat Open VLD voorstelt, is stigmatiseren in plaats van kansen creëren. Dat maakt mij kwaad, ja. Aan het onvoorwaardelijke en onvervreemdbare recht van het kind op een goede toekomst mag niet geraakt worden. Nooit”, besluit Freya Van den Bossche.