Meer speelgroen in de Leuvense straten, een eigen Leuvens ruil- en  deelsysteem en buurtboerderijen waar voedseloverschot naartoe gaat. Dat zijn maar enkele van de aanbevelingen voor een klimaatneutrale stad die de kinderen van de kinderraad energie en klimaat presenteerden tijdens de afsluitende kindergemeenteraad.

Van januari tot mei namen negen klassen van zeven Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Op de kindergemeenteraad stelden de  leden van de kinderraad hun beleidsaanbevelingen voor een klimaatneutraal Leuven voor aan hun klasgenoten en aan een panel van klimaatexperts.

Zevende editie

Al voor de zevende keer mochten leerlingen uit het Leuvense basisonderwijs zetelen in een kindergemeenteraad rond energie en klimaat. Onder de deskundige begeleiding van Sam Lathouwers van GoodPlanet vzw presenteerden de kinderen van de klimaatkinderraad hun zes beste beleidsaanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Het panel van experts, bestaande uit Mohamed Ridouani, schepen van leefmilieu en onderwijs; Michèle Jacobs van Leuven 2030 vzw; en Wiet Vandaele, afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid van stad Leuven  luisterde aandachtig naar de soms inventieve aanbevelingen.

European Green Leaf Award 

Dit jaar zocht de kinderraad het buitenland op en werd er van gedachten gewisseld met een klas uit de Zweedse stad Växjö. Växjö is, net zoals Leuven, winnaar van de European Green Leaf Award 2018. De Leuvense leerlingen konden van hen onder andere leren hoe in Växjö de huizen verwarmd worden, hoe de kinderen er naar school gaan en welke groenten er veel voorkomen.

Krachtige aanbevelingen

Net als vorige jaren, zaten er weer heel wat concrete en krachtige aanbevelingen tussen zoals:

  • meer speelgroen in de Leuvense straten;
  • een eigen ruil- en deelsysteem voor Leuven;
  • buurtboerderijen voor alle voedseloverschotten;
  • Leuven autovrij maken, met speciale wegen voor leveringen.

Bruikbare ideeën

Heel wat bruikbare ideeën waar direct mee van start gegaan kan worden of waar zelfs al werk van gemaakt wordt. “Kinderen hebben een heel eigen en verfrissende kijk op het leven. We kunnen heel wat leren van hun ideeën. Door hen te betrekken bij het beleid willen we hen stimuleren om mee vorm te geven aan de toekomst van de stad”, aldus schepen Mohamed Ridouani.