Van januari tot mei namen 8 klassen van 6 Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Vandaag, 17 mei, stelden de  leden van de kinderraad tijdens de kindergemeenteraad hun beleidsaanbevelingen voor een klimaatneutraal Leuven voor aan hun klasgenoten en aan een panel van klimaatexperts.

Al voor de zesde keer mochten leerlingen uit het Leuvense basisonderwijs zetelen in een kindergemeenteraad rond energie en klimaat. Onder de deskundige begeleiding van Sam Lathouwers van GoodPlanet vzw presenteerden de kinderen van de klimaatkinderraad hun 5 beste beleidsaanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Het panel van experts, bestaande uit Mohamed Ridouani, schepen van leefmilieu en onderwijs; Michèle Jacobs van Leuven 2030 vzw; en klimaatcoach Nick Ryken luisterde aandachtig en gaf haar mening over deze prachtige aanbevelingen.

En, net als vorige jaren, zaten er weer heel wat concrete en krachtige aanbevelingen tussen zoals:

  • Een film van deLeuvense klimaatkids
  • Een Europees Kinderklimaatparlement in Leuven
  • Fietstaxi’s en fietsbussen in de stad
  • Buurtboerderijen in elke wijk
  • Trappen op school voor energie en actief leren

Heel wat bruikbare ideeën waar direct mee van start gegaan kan worden of waar zelfs al werk van gemaakt wordt! “Kinderen hebben een heel eigen en verfrissende kijk op het leven. We kunnen heel wat leren van hun ideeën. Door hen te betrekken bij het beleid willen we hen  ook stimuleren om mee vorm te geven aan de toekomst van de stad”, aldus schepen Mohamed Ridouani.

De panelleden en klimaatkinderraadsleden waren het er in ieder geval eenduidig over eens: er moet iets gebeuren en het moet nu!