“Het is een goed idee om de kosten voor kinderopvang te verlagen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Wij stellen zelfs voor om kinderopvang meteen 150 euro goedkoper te maken, want hoe vroeger kinderen naar de crèche gaan, hoe beter ze het doen op school en in het latere leven.” 

ACV-topvrouw An Vermorgen pleit ervoor om kinderopvang op termijn voor iedereen gratis te maken. Joris Vandenbroucke vindt het voorstel zeker het onderzoeken waard. ‘Zeker voor mensen met een laag inkomen is de financiële drempel om hun kinderen al vroeg naar de crèche te laten gaan erg groot. De regering heeft die drempel nog hoger gemaakt door de prijs van kinderopvang voor de laagste inkomens te verdrievoudigen. Dat gaat in tegen alle studies die aantonen dat het net de kinderen uit kansarme milieus zijn die er het meeste baat hebben bij hebben om van erg jonge leeftijd al naar de crèche te gaan. Ze lopen op die manier minder achterstand op en slagen er beter in om op latere leeftijd een diploma te halen en een goeie job te vinden. Daar vaart uiteindelijk de hele samenleving wel bij.’

Tegelijk herhaalt Vandenbroucke het sp.a-voorstel om de kinderopvang meteen tot 150 euro per maand goedkoper te maken voor alle gezinnen. “De fiscale uitgave voor de fiscale korting voor kinderen ten laste bedraagt zowat 1,9 miljard euro. De fiscale uitgave voor de belastingvermindering kinderopvang bedraagt 160 miljoen euro. Dat omzetten in een prijsvermindering voor de kinderopvang maakt de opvang tot 150 euro per maand goedkoper”, zegt Vandenbroucke.