Het bedrag dat ouders moeten betalen voor opvang van hun kind moet afhankelijk zijn van hun inkomen. Die mening is het Mechelse stadsbestuur toegedaan.

"De omschakeling van bestaande niet-inkomensgerelateerde plaatsen in de zelfstandige kinderopvang moeten we dan ook stimuleren en op termijn verplichten. De realisatie van inkomensgerelateerde kinderopvang is immers een cruciale succesfactor om een gelijk recht op kinderopvang voor iedereen te realiseren", zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez (sp.a).

Het stadsbestuur stelde daarom een reglement op waarbij alle opvanginitiatieven die zich engageren om inkomensgerelateerde opvang aan te bieden een toelage kunnen ontvangen. "Tot zeven nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen zullen we een bedrag van 250 euro per opvangplaats uit trekken en vanaf acht zullen we 500 euro per plaats subsidiëren."