Slechts 20% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar heeft een opvangplaats in Maasmechelen. In Vlaanderen schommelt dat rond de 50%. Daan Deckers, lijsttrekker voor sp.a in Maasmechelen, wil dat er bijkomende opvang op de Oude Bunders gecreëerd wordt. "In de eerste plaats speelt dit in op het tekort aan plaatsen, maar door specifiek voor de 'Oude Bunders' te kiezen, genereer je ook een meerwaarde voor de bedrijven, die hiermee kunnen uitpakken naar (potentieel) nieuw personeel. De gemeente kan, in overleg met de bedrijven, een pand 'kindvriendelijk' maken volgens de wettelijke normen en dit vervolgens ter beschikking stellen van onthaalouders. Goed voor de Maasmechelaar én de Maasmechelse ondernemer dus."