Elk kind waarvoor gezinnen een beroep willen doen op kinderopvang, moet kunnen worden opgevangen op een kwaliteitsvolle manier; 'Inkomensgerelateerde kinderopvang moet voor ons daarbij de norm worden', zegt de Mechelse schepen van Jeugd en sp.a-voorzitter Caroline Gennez (sp.a).

'Zo zou elke door Kind&Gezin erkende nieuwe bijkomende plaats inkomensgerelateerd moeten zijn. De omschakeling van bestaande niet inkomensgerelateerde plaatsen in de zelfstandige kinderopvang moeten we dan ook verder stimuleren en op termijn verplichten. De realisatie van inkomensgerelateerde kinderopvang is een cruciale succesfactor om een gelijk recht op kinderopvang voor iedereen te realiseren.'

Mechelen had al een toelagereglement waarbij het alle nieuwe initiatieven voor kinderopvang, zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren ondersteunt. 'In 2009 hebben we zo voor 187 nieuwe kinderopvangplaatsen gezorgd', zegt schepen voor Kinderopvang Rita Janssens (sp.a).