Op aandringen van sp.a heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om kinderopvang goedkoper te maken. Voortaan zullen ook ouders die hun kind naar een zelfstandige crèche of zelfstandige onthaalmoeder sturen, betalen volgens hun inkomen.

Ouders die hun kind naar een dagverblijf van Kind&Gezin laten gaan, betalen nu 1,35 tot 24 euro per dag, afhankelijk van hun inkomen. Als ze hun kind naar een zelfstandige crèche of een zelfstandige onthaalmoeder sturen, betalen ze meestal meer: 17 tot 25 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Een maand kinderopvang kost dan al snel 500 euro. Het prijsverschil tussen gesubsidieerde kinderdagverblijven van 'Kind & Gezin' en zelfstandige crèches of zelfstandige onthaalmoeders is dus groot.

Van dat prijsverschil wou sp.a af. "Ook voor zelfstandige kinderopvang willen wij rechtvaardige en betaalbare prijzen. De tarieven van Kind&Gezin zijn rechtvaardiger, want afhankelijk van het inkomen. Daarom moeten deze tarieven ook van toepassing worden op zelfstandige kinderopvang.”, stelde ik reeds in april .

Met de 17,5 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakt kan ze ongeveer de helft van de 28.000 plaatsen in de zelfstandige opvang inkomensgerelateerd maken. Lage en middeninkomens zullen voortaan een pak minder betalen aan kinderopvang dan nu het geval is. De zelfstandige crèches en zelfstandige onthaalmoeders verliezen financieel niets. De Vlaamse overheid past het verschil bij.