Woensdag 17 oktober is de eerste samenkomst van de Kinderraad van dit schooljaar. De kinderen zullen opnieuw een aantal horecazaken bezoeken in het kader van hun onderzoek naar de kindvriendelijkheid van de Mechelse horeca.

Schepen van Jeugd Caroline Gennez ondersteunt de werking volledig: “We willen in onze stad de mening van de kinderen zelf horen zodat we hiermee rekening kunnen houden als we beslissingen nemen die de kinderen aanbelangen”.

Bij de opstart van Mechelen Kinderstad werd het ‘kindvriendelijk label’ in het leven geroepen. Reeds enkele maanden is het onderzoek hieromtrent door de leden van de Kinderraad bezig. Zij inspecteerden tot nu toe een zeventigtal horecazaken in Mechelen, waaraan al dan niet het label zal worden toegekend. Een heel aantal zaken dient nog geïnspecteerd te worden door de kinderen, zodat kan worden overgegaan tot concrete resultaten van dit onderzoek.

Tijdens de eerste samenkomst van de Kinderraad van dit schooljaar zullen de kinderen dus opnieuw een aantal horecazaken bezoeken. Het resultaat van het onderzoek door de kinderen zal worden geïllustreerd aan de hand van een filmpje, waarin de kinderen in actie zijn tijdens de horecabezoekjes. Daarna komen de kinderraadsleden samen in de raadzaal van het stadhuis, waar de resultaten van de horecabezoeken worden bekeken. Vervolgens worden nogmaals de criteria bekeken waaraan een horecazaak moet voldoen om het label te verkrijgen.

De resultaten en verdere planning worden daarna voorgelegd aan het college.