“Mechelen is en blijft de kinderstad van Vlaanderen. In ons bestuursakkoord pleiten we voor een verdere uitbouw van een beleid op maat van kinderen en willen we bij elke beleidsbeslissing rekening houden met de kindvriendelijkheid. Omdat de mening van de kinderen hierbij onze leidraad is, kijk ik alvast uit naar de volgende bijeenkomst van de Kinderraad”, aldus schepen van Jeugd Caroline Gennez. Op 19 maart komt de kinderraad samen rond het thema natuur.

De kinderraad in Mechelen bestaat uit leerlingen van het 5de leerjaar uit de Mechelse basisscholen. Elke klas kan een leerling afvaardigen die voor 2 jaar in de kinderraad zetelt. In het begin van het schooljaar komt de kinderraad voor de eerste maal samen. Zij verkiest dan onder de leden een kinderburgemeester en legt de thema’s vast waarrond ze gaan werken.
“De Mechelse Kinderraad is een belangrijke vorm van kinderinspraak die een meerwaarde biedt voor het jeugdbeleid van onze stad. Dikwijls komen er echt goede ideeën uit de kinderraad waar we als beleidsmakers mee aan de slag kunnen. Soms is het mogelijk om op de voorstellen in te gaan,anders schaaft het CBS voorstellen bij om ze praktisch en budgettair haalbaar te maken. We koppelen altijd duidelijk terug zodat de kinderen goed weten waarom iets beslist is. Ik kijk trouwens al uit naar de voorstellen van de kinderen over het belangrijke thema natuur”, aldus schepen van Jeugd Caroline Gennez.
Op woensdag 19 maart komen de kinderen van de kinderraad opnieuw samen om zich te buigen over een belangrijk thema in de stad, NATUUR. Samen met Natuurpunt Mechels Rivierengebied laten we de kinderen hun mening over natuur in de stad vormen. Na een stadswandeling, waarbij de kinderen zelf op zoek gaan naar natuur in de stad, komen de kinderen samen in het Jeugdcentrum Metteko. In panelgroepjes worden concrete vragen rond natuur in de stad ter discussie gebracht.
Conclusies over dit alles worden geformuleerd tijdens de eindbespreking van de kinderraad. Deze eindbespreking vindt plaats om 16u30 in de Raadzaal van het stadhuis te Mechelen. Kinderburgemeester Arno Galle leidt dit in goed banen. Daarnaast zal Schepen van Jeugd Caroline Gennez de conclusies versterken met haar mening over natuur in de stad.