Het ziet er niet naar uit dat er in Schaarbeek snel een nieuwe OCMW-raad wordt geïnstalleerd !

Ondertussen verandert de datum voor de volgende gemeenteraad om de haverklap.
Eerst zou die op 28 februari zijn, dan 26 februari en nu weer 28 februari.

In januari werd de verkiezing van de OCMW-raad van Schaarbeek door het Brussels gewest geannuleerd. Reden voor de annulatie was dat de FDF-kandidaat André Cocle zijn kandidaatsakte niet ondertekend had !

Tijdens de gemeenteraad van 7 februari werd hiervan akte genomen en beslist om de herverkiezing op maandag 26 februari te laten plaatsvinden.

Door een individuele klacht van een FDF-kandidaat wordt nu ook deze afspraak voor onbepaalde tijd verdaagd.

In de praktijk zal er echter weinig veranderen. De oude OCWM-raad blijft nog even in functie. Dominique Decoux van Ecolo blijft voorzitter van de raad. Het resultaat van de herverkiezing belooft verder weinig verrassingen.

De saga rond de OCMW-raad is echter een teken aan de wand voor de ontevredenheid en de interne spanningen binnen de FDF-MR fractie!