We dienen een klacht in bij de toezichthoudende overheden omwille van onrechtmatigheden bij de verkiezing van de FDF-Vlaming Eddy Van Cleemputte in de politieraad van de zone noord.

Na inzage in zijn dossier van kandidaatstelling en zijn taalaanhorigheid hebben ernstige twijfels over de geldigheid van zijn kandidatuur. We gaan vragen om zijn verklaring van taalaanhorigheid grondig na te kijken.


Bovendien kan men zich vragen stellen bij het verloop van de verkiezing van de gecoöpteerde Vlamingen in de Politieraad van zone Noord op 10 oktober.
Dit wordt vervelend voor de voorzitter van de politieraad burgemeester Bernaderd Clerfayt,  omdat hij er een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds niet in slaagt om een geldige politieraad te installeren.

We zetten zo snel mogelijk ons persbericht online.
Kijk ook naar mijn vorige berichten in dit verband.
Foto: Brusselnieuws.

Brusselnieuws: vrijdag 19 oktober 2007
FDF pikt Vlaamse postjes in 

Schaarbeek - Eddy Van Cleemputte, kandidaat op de lijst van FDF-burgemeester Bernard Clerfayt, verdedigt de belangen van de Nederlandstaligen in de politieraad Brussel Noord. Is de FDF-Vlaming terug?

Brussel, de jaren 1970: de hoogdagen van het FDF, met als toppunt de lokettenkwestie in Schaarbeek, waarbij FDF-burgemeester Roger Nols aparte loketten voor de Vlamingen bedacht. Het was ook de periode waarin de FDF-Vlaming opdook. De Nederlandstaligen hadden een vast aantal raadsleden gekregen in de agglomeratieraad, de voorloper van het Brussels parlement. Om daarbinnen verkozen te worden, volstond het een Nederlandstalige identiteitskaart voor te leggen. Bij de verkiezing in 1971 bleek een hoop FDF’ers een Nederlandstalige identiteitskaart te hebben aangevraagd. Elf van de dertig Nederlandstalige gekozenen waren lid van een Franstalige partij. De FDF-Vlaming of ‘valse Vlaming’ was geboren. De agglomeratieraad, die een Vlaamsonvriendelijk beleid ging voeren, zou jaren geblokkeerd blijven en het kwam nooit meer tot een herverkiezing.

35 jaar later doet zich in Schaarbeek een vergelijkbaar geval voor, weliswaar op kleinere schaal. De politieraad in de zone Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost) was al maanden onwettig samengesteld. Volgens het Lombardakkoord moeten er vier Vlamingen zetelen. Een is al rechtstreeks verkozen: Jean-Luc Liens, SP.A, Evere; de drie anderen zijn vorige week eindelijk gecoöpteerd. Met Adelheid Byttebier (Groen!, Schaarbeek) en Suzy Dietz (SP.A, Evere) is niets aan de hand. De aanstelling van Eddy Van Cleemputte is wel bijzonder. Van Cleemputte is door FDF-burgemeester Bernard Clerfayt aangetrokken als Nederlandstalige verruimer op de MR-lijst nadat Clerfayt Open VLD de deur had gewezen. Hij was ook de gedoodverfde ‘Vlaamse’ schepen van FDF-signatuur, maar raakte niet verkozen in de gemeenteraad. Nu dus wel in de politieraad. Hij noemt zich op zijn website een Franstalige Vlaming.

Het Lombardakkoord had dit soort moeilijkheden voorzien en heeft daarom grendels ingebouwd. Zo moet de Nederlandstalige kandidaat voor de politieraad twee handtekeningen hebben van uittredende Nederlandstalige Brusselse parlementsleden, of van uittredende gemeenteraadsleden, of – en hier zit de angel – honderd handtekeningen van Schaarbekenaren met een Nederlandstalige identiteitskaart. Van Cleemputte slaagde vlotjes in die opdracht. Naar verluidt liep hij vooral de bejaardentehuizen plat. “Ik heb zelfs vijftig handtekeningen extra uit steden in Vlaanderen,” zegt Van Cleemputte nu. Wettelijk stelt er zich geen probleem, bevestigt de secretaris van de politieraad, Yvan Gendarme. “Van Cleemputte voldoet aan de voorwaarden.”

Van Cleemputte vindt dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als FDF-Vlaming. “Ik ben ten eerste geen lid van het FDF,” zegt hij in onberispelijk Nederlands, “ik ben een volbloed liberaal met een hart voor België. En ik had inderdaad een Franstalige identiteitskaart, maar die heb ik vorig jaar omgewisseld.”

Vreemd genoeg stond Van Cleemputte nog wel als Franstalige op de kieslijsten voor de verkiezingen van juni 2007. “Dat klopt. Ik heb dat ook gemerkt en heb de fout doorgegeven aan het gemeentebestuur.”

Van Cleemputte is actief in de biblio­theekcommissie en de commissie voor het Schaarbeekse cultuurbeleidsplan en is naar eigen zeggen on speaking terms met Vlaams schepen Luc Denys (Groen!). “Ik ben een Vlaming,” zegt Van Cleemputte, “maar niet in de betekenis van flamingant. Ik ben geen extremist. Ik zal de Vlaamse belangen verdedigen in de politieraad, als ze niet ingaan tegen de Franstalige belangen.”

De SP.A van Schaarbeek is niet te spreken over de benoeming en hoopt de verkiezing alsnog ongedaan te kunnen maken: “De Lombard-wetgeving was net gemaakt om dit soort toestanden te vermijden.” Open VLD sluit zich daarbij aan. “Dit is een echte provocatie van het FDF,” zegt lokaal voorzitter Johan Basiliades, die erop wijst dat dit alleen maar is kunnen gebeuren dankzij de steun van Vlaamse meerderheidspartijen, Groen!, maar ook de SP.A in Evere.

CD&V-parlementslid Walter Vandenbossche interpelleert wellicht minister-president Charles Picqué (PS), die de voogdij heeft over de gemeenten. Bij Groen! zien ze geen reden om te reageren. “Als alles wettelijk in orde is, dan zien we niet hoe we dit kunnen aanvechten,” zegt parlementslid Adelheid Byttebier.

Steven Van Garsse © Brussel Deze Week