De kinderen van de buurt Klein-Begijnhof krijgen er twee bijzondere speelplekken bij. In het Bornstraatje en op het plein aan De Rooster komen originele 'spelprikkels' waaronder een 'watertafel'.

Spelprikkels zijn volgens de stad plekken waaraan kinderen zelf betekenis en invulling kunnen geven. «Op termijn willen we de woonkwaliteit van elke Mechelaar verbeteren door een groen- of speelelement aan te bieden binnen 400 meter van zijn woning. Deze spelprikkels, als aanvulling op de reeds talrijke nieuwe en vernieuwde speelpleintjes, brengen ons weer een stap dichter bij dit doel», zegt jeugdschepen Caroline Gennez (sp.a).

Het Bornstraatje, dat de Zelestraat met de Heembeemd verbindt, is nu al een spelprikkel dankzij de aanwezigheid van het 'Dymphnarium'. Dat wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld en aangevuld met nieuwe speelelementen. Ook wordt de beplanting vernieuwd.

Op het pleintje aan dienstencentrum De Rooster, aan Klein Begijnhof 16, wordt in samenspraak met de jeugd uit de buurt een moderne zitbank geplaatst tussen de bomen. Die moet een ontmoetingsplek vormen. Aan de muur worden metalen frames bevestigd waarin banners of panelen kunnen worden opgehangen. «Het is de bedoeling dat beide realisaties een nieuwe, bijkomende dynamiek aan de buurt geven», besluit Gennez.