Naar aanleiding van de te ontwikkelen verkaveling, gelegen tussen de Dikstraat en de Meerlaarstraat in Klein-Vorst keurde de gemeenteraad twee nieuwe straatnamen goed, nl. De Streep en Boerebeemden. “De nieuwe verkaveling voorziet in 56 kavels”, weet schepen voor ruimtelijke ordening Frank Sels. “Wij hebben de verkavelaar gevraagd om in te zetten op duurzaamheid, een veilige mobiliteit en een ruimte voor sociale buurtactiviteiten!”

De eerste insteekweg aan de Dikstraat zal 'De Streep' gaan heten! De cultuurraad verwees hierbij naar het padje van Streep, alom gekend in Klein-Vorst. “Deze weg door de verkaveling zal via een fiets- en voetpad gegarandeerd blijven”, belooft Frank. Voor de insteekweg vanuit de Meerlaarstraat werd Boerebeemden voorgedragen. “Ter hoogte van de Dikstraat zal een verkeersplateau aangelegd worden. De straat die de Dikstraat en Meerlaarstraat verbindt, zal geknipt worden voor het autoverkeer om sluipverkeer te voorkomen”, besluit Frank

De ontwikkelaar zal binnenkort starten met de infrastructuurwerken. Om de waterproblematiek op haar eigen terrein op te lossen, wordt er voorzien in een WADI om het niet herbruikt regenwater vertraagd te laten infiltreren.