Een goed mobiliteitsbeleid heeft niet alleen te maken met de grote dossiers. Ook aandacht voor kleine tekortkomingen of ongemakken is van belang. Zo dacht gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) toen hij bij de Schepen van mobiliteit aandacht vroeg voor de noodzaak aan een bijkomend lichtpunt ter hoogte van het nieuw aangelegde fiets-, voetpad- en trimpiste ter hoogte van de Europalaan/Yachtdreef aan de Watersportbaan.

Guy Reynebeau: ‘Dit heraangelegde fiets- en voetpad en de trimpiste is een enorme verbetering voor de veiligheid. De heraanleg zorgt er immers voor dat de fietsers niet meer moeten oversteken ter hoogte van de Zuiderlaan maar vooral ook dat men (via het ondertussen in de volksmond "kanobrugje" genoemde oversteek) langs de Watersportbaan zelf kan blijven wandelen, fietsen of lopen. Ter hoogte van dit brugje en vooral daar waar het pad een bocht maakt en vele lopers, wandelaars en fietsers elkaar kruisen, is het echter 's avonds erg donker.’ Schepen Filip Watteeuw beaamde de situatie en toonde zich bereid de situatie te verbeteren. Eerst zal een houten hek met reflectoren geplaatst worden tussen het fietspad en de Watersportbaan. Indien deze maatregel niet voldoende blijkt, is het plaatsen van een bijkomend lichtpunt zeker een optie.