De jaarlijkse stroomfactuur van kleine verbruikers is de voorbije twee jaar meer dan verdubbeld, terwijl de rekening voor grote verbruikers 'slechts' aandikte met 37 procent. Dat blijkt uit een rapport van energieregulator VREG. "Compleet onlogisch. Wie weinig verbruikt, zou juist minder moeten betalen", hekelt sp.a.

In onze stroomrekening zit een aantal kosten die forfaitair wordt aangerekend en dus niet op basis van verbruik. Die wegen veel zwaarder door bij de zuinige verbruikers.

Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) noemt het de wereld op zijn kop. "De regering zou de zuinige verbruikers moeten belonen, maar doet nu het omgekeerde." Vooral de lage inkomens zijn de dupe, meent hij. "En de kleinste verbruikers kunnen moeilijk nog minder stroom gebruiken - je hebt nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid energie nodig."

Beenders stelt voor om de energietaksen te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt, het btw-tarief op energie opnieuw te verlagen van 21 naar 6 procent en een nultarief in te voeren voor het basisverbruik en een hoger tarief voor luxeverbruik.