Het Vlaams Parlement heeft net voor het kerstreces het Toeristische Logiesdecreet bijgestuurd. Dit decreet, in Vlaanderen van kracht sinds begin 2010, bevat één overkoepelende regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie op de toeristische markt. Hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, kampeerterreinen … krijgen met het decreet een reeks algemeen geldende minimumvereisten opgelegd inzake brandveiligheid, comfort en hygiëne. Daarbij staat de kwaliteit centraal.

Maar voor de logiesuitbater brengt het Logiesdecreet evenwel ook heel wat administratief werk met zich mee. Met de decreetswijziging wordt nu een belangrijk administratief knelpunt inzake stedenbouw  uit de weg geholpen.

"Logiesuitbaters die hun logies bij Toerisme Vlaanderen willen aanmelden of laten vergunnen met het oog op het halen van een sterrenclassificatie, krijgen een hele reeks administratieve verplichtingen opgelegd. Zo moet het kamergebonden logies (hotels, gastenkamers, vakantiewoningen) ook een reeks stedenbouwkundige documenten kunnen voorleggen. Op zich niet onlogisch. Maar de ervaring van het afgelopen jaar leert dat het voor vele logiesuitbaters allesbehalve vanzelfsprekend is om vlot een attest in handen te krijgen dat hun uitbating stedenbouwkundig in orde is", aldus Michèle Hostekint, die de decreetswijziging mee indiende.

De voorbije maanden trokken diverse uitbaters en beroeps- en sectororganisaties dan ook aan de alarmbel. In de sector van het kleinschalige toeristische logies (gastenkamers, vakantiewoningen) slagen veel uitbaters er immers niet in om de nodige stedenbouwkundige documenten te bekomen. En als die attesten wel in het dossier aanwezig zijn, dan is het voor het agentschap Toerisme Vlaanderen lang niet vanzelfsprekend om de stedenbouwkundige conformiteit van het logies te beoordelen. Toerisme Vlaanderen is immers geen bouwinspectie. Veel uitbaters zagen de voorbije maanden hun dossier vastlopen in administratieve rompslomp bij de gemeentelijke administratie en bij Toerisme Vlaanderen.

"Bedoeling van het Toeristische Logiesdecreet is het garanderen dat ieder toeristisch logies beschikt over een minimale kwaliteit en comfort. Maar de concrete verplichtingen om een attest te bezorgen dat het logies stedenbouwkundig in orde is, zorgen er echter voor dat zowel door de uitbater als door Toerisme Vlaanderen meer tijd gestoken moet worden in het aantonen en controleren van de ruimtelijke conformiteit dan van de essentiële toeristische kwaliteit. En dat kan niet de bedoeling zijn".

De wijziging van het decreet stelt kleinschalige kamergerelateerde toeristische logies voortaan vrij van het indienen van een stedenbouwkundig document. Voor de uitbater van een kleinschalig logies betekent dit een niet te onderschatten administratieve lastenverlaging én dus een stevige besparing van tijd en kosten.

"Toch komt er geen stedenbouwkundige vrijbrief", weet Michèle Hostekint. "De decreetswijziging laat de administratieve lasten dalen, maar mag niet worden geïnterpreteerd als het openzetten van een deur die zal leiden tot stedenbouwkundige wantoestanden. Het haalt een pak administratieve rompslomp weg uit het Logiesdecreet, maar het is niet omdat Toerisme Vlaanderen nu geen attest meer vraagt, dat de mensen stedenbouwkundig niet in orde moeten zijn. Als bepaalde zaken stedenbouwkundig niet kloppen, dan kan de gemeente of de bouwinspectie natuurlijk nog steeds optreden".