Een maand geleden beloofde minister Crevits dat ze nog dit jaar met voorstellen zou komen om de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs recht te trekken. Maar door het niet-indexeren van de werkingsmiddelen verliest het kleuteronderwijs nog eens 3 miljoen euro, bovenop de eerdere besparingen. Dat betekent dat kleuterscholen, die het al niet breed hebben, geen budget krijgen voor de stijgende kosten van onder meer water, elektriciteit en schoolmateriaal.

“Opnieuw zijn de beloftes van deze Vlaamse regering in tegenspraak met haar daden. Men doet het tegenovergestelde van wat men zegt en het kleuteronderwijs blijft in de kou staan”, zegt Caroline Gennez.

“Niet alleen voorziet de minister geen extra geld voor het kleuteronderwijs, ze bespaart bovendien nog eens 3 miljoen extra, na de besparingen van de voorbije jaren, door de werkingsmiddelen niet te indexeren”, gaat Caroline Gennez verder.

“Minister Crevits zegt zwaar in te zetten op kleuterparticipatie en wil vanaf 2018-2019 alle kleuters op school krijgen. Op zich een nobel initiatief, maar dan moet de minister wel zorgen dat scholen hiervoor de nodige middelen krijgen. De aanhoudende besparingen ondergraven de kwaliteit van ons kleuteronderwijs en zijn dan ook nefast voor de verdere ontwikkeling van onze kinderen”, besluit Caroline Gennez.