We merken allemaal dat ons klimaat effectief verandert en dat er zeker de laatste jaren voortdurend weerrecords sneuvelen.  2016 wordt mogelijk het warmste jaar sinds de metingen, afgelopen juni was de natste ooit,…  Het houdt niet op. Die klimaatverandering is het meest voelbaar in steden: de vele verhardingen houden hier de warmte vast, waardoor het in Gent centrum gemiddeld drie graden warmer is dan daarbuiten. Bij extreme regenbuien kan het water niet altijd wegvloeien.

“We moeten Gent dan ook aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Met een heus klimaatadaptieplan, gecoördineerd door collega Tine Heyse, willen we nu via een uitgekiende strategie en maar liefst 84 concrete acties garanderen dat Gent ook in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te leven”, weet Tom.  

Cruciaal is meer ruimte voor groen en water. Tom: “Als schepen van Openbaar Groen zet ik hard in op onder andere de ontwikkeling van grote groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen, meer wijkparken en bomen in de stad. Maar ook in stadsontwikkeling trekken we aan de kar. Een goed voorbeeldproject in ons klimaatadaptatieplan is het Kettingplein in de Brugse Poort. Van een volledig verhard plein maken we hier een groen plein met aandacht voor wateropvang en comfort op het dagen.”

Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het Gentse Klimaatadaptatieplan ingediend bij Europa. Zo geven we invulling aan ons engagement om samen te werken aan een klimaatrobuust Europa.